De premierades på svenska dagen – vi har hela listan

Journalisten och författaren Jeanette "Peppe" Öhman. Bild: HBL-arkiv

Svenska Finlands folkting firar 100 år och delade på onsdagen ut priser och medaljer. Maarit Feldt-Ranta fick pris som årets klimathöjare och Christoffer Taxell Folktingets förtjänstmedalj i guld.

På Folktingets huvudfest i Helsingfors och på de regionala festerna i Vasa och Åbo delades på onsdagskvällen ut fyra pris och 18 förtjänstmedaljer.

De fyra prisen delades ut under en tv-sänd fest på Svenska Teatern i Helsingfors. Folktingets garanters Bojan Sonntag-pris tilldelades Duv-teatern för en verksamhet som möjliggör kultur, hobbyn och scenkonst för alla på svenska.

Folktingets samvetspris tilldelades journalisten Antti Kuronen för hans arbete med att konkretisera fruktansvärda konflikter genom att modigt förklara och öppna upp det som pågår och ge människor möjlighet att dela sina berättelser.

Priset som årets klimathöjare tillföll tidigare riksdagsledamoten Maarit Feldt-Ranta, som i prismotiveringen kallas för en modig kvinna som öppet och generöst delat sitt liv och talat om det svåraste svåra. Hon har på det sättet spridit tröst till andra i samma situation – och livskunskap, ljus och värme till oss alla, skriver Folktinget i prismotiveringen.

Svenska Teaterns Skillnaden-pris delades också ut, nu för andra gången. Priset gick till regissören Mikaela Hasán för hennes unikt personliga och mångsidiga arbete för scenkonsten på svenska och andra språk i Finland, och till kulturredaktör Christel Pettersson för hennes mångåriga arbete som teaterkritiker på Svenska Yle.

Medaljregn

En förtjänstmedalj i guld och 17 förtjänstmedaljer delas också ut under Folktingets svenska dagenfester i Helsingfors, Vasa och Åbo.

Minister Christoffer Taxell premierades för sitt långvariga engagemang för att främja svenskans ställning i Finland. Taxell har gjort en lång karriär inom politiken som riksdagsledamot, minister och partiordförande för SFP, och senare inom såväl näringslivet som Konstsamfundet. Från sin position i de olika sammanhang han befunnit sig i har han konsekvent visat på svenskans betydelse, skriver Folktinget i sina motiveringar.

Bland de övriga som premieras med en medalj finns bland andra Tom Böhling, prorektor vid Helsingfors universitet som tydligt tagit ställning för svenskans roll som utbildningsspråk på Helsingfors universitet, överkommissarie Kjell Nylund, polisutbildaren som kämpat för att det ska utbildas tillräckligt många poliser på svenska, och journalisten och författaren Jeanette Öhman som genom sin blogg på ett underhållande sätt förmedlar kunskap om den finlandssvenska kulturen och är en god ambassadör för det svenska i Finland, skriver Folktinget i sina motiveringar.

Christoffer Taxell, minister, Åbo.

Anders Björklöf, pensionär, Helsingfors.

Tom Böhling, prorektor, Helsingfors.

Riko Eklundh, skådespelare, Helsingfors.

Kjell Nylund, överkommissarie, Tammerfors/Korsholm.

Steven Frostdahl, ombudsman, Nykarleby.

Carola Gröndahl, speciallärare/yrkeslärare, Pargas.

Leif Jansson, pol.mag, Mariehamn.

Johan Johansson, direktör, Grankulla.

Ulrica Karp, direktör, Vasa.

Bodil Lund, pensionerad modersmålslärare, Borgå.

Gun Mannfolk, pensionär, Lappfjärd.

Katarina Petrell, regeringsråd, Helsingfors.

Brage Räfsbäck, pensionär, Korsholm.

Catarina Silvander, verkställande direktör, Karleby.

Kjell Skoglund, vd, Stockholm.

Liisa Suopanki, pensionerad språkbadslärare, Åbo.

Jeanette Öhman, författare och journalist, Los Angeles.

Bojan Sonntag-priset för en insats för det svenska språkets bevarande i Finland tilldelas Duv-teatern.

Pris som årets klimathöjare går till Maarit Feldt-Ranta. Årets klimathöjare är ett pris som ges för en gärning där den finlandssvenska samhörigheten på något sätt görs känd i Finland, på ett vardagligt plan. Det handlar om att uppmärksamma någon som gör att klimatet inom det svenskspråkiga i Finland höjs och stärks.

Folktingets samvetspris tillfaller någon eller något som genom ord eller handling visat prov på stort civilkurage under det gångna året. Genom en webbomröstning arrangerad av Svenska Yle valdes Antti Kuronen till pristagare.

Svenska Teaterns Skillnaden-pris tilldelas en person som gjort skillnad på det svenska scenkonstfältet i Finland. Priset tillfaller Mikaela Hasán och Christel Pettersson.

Mot en renare värld, ett flyttlass åt gången – ”Alla våra 150 röda bilar kör fossilfritt”

Mer läsning