De politiska knivarna vässas i Sverige

Den politiska enigheten om coronaåtgärderna är nu borta, menar HBL:s Nordenkorrespondent i Stockholm, Richard Nordgren. Bild: Wilfred Hildonen

"Det har inte varit opportunt för oppositionen att kritisera smittskyddsstrategin och i stället har man slutit upp bakom Folkhälsomyndigheten och i förlängningen regeringen."

Det har talats om borgfred, nationell samling och krisenighet under de senaste fyra månaderna i den svenska politiken. Kritiken mot regeringens coronastrategi har varit så gott som obefintlig. Om det...