De ointegrerade

De styrande kanske tror att man löser alla problem, både med högerextremister och eventuella jihadister, genom att man skickar tillbaka tusentals helt oskyldiga människor till krig och, i många fall, en säker död.

Vi har ett problem: människor som inte låter sig integreras i vårt samhälle. De är inte många, än så länge, men allt tyder på att de ointegrerade är en växande grupp. Många av dem har låg eller ingen utbildning, de är arbetslösa, undersysselsatta och känner sig frustrerade, vilket får dem att söka sig till fanatiska rörelser där de kan omge sig med likasinnade och känner sig accepterade.

Dessa ointegrerade män (för de flesta av dem är män) accepterar inte den västerländska, demokratiska samhällsordningen och dess pluralistiska värderingar, så de vill omkullkasta dem med våldsamma medel. Genom terror och hot sprider de rädsla i samhället, ägnat att skrämma meningsmotståndare till tystnad.

Många av dem har ett aktivt internationellt samarbete med trosfränder i andra länder, även i Europa. De har informationsutbyte och sprider och översätter ideologiskt material, men ägnar sig åt också konkret handling, som att hålla träningsläger där deltagarna lär sig vapenhantering och närstridstekniker, eller att delta i demonstrationer och våldsamma provokationer i andra länder. Bara under 2013 stod denna grupp av ointegrerade för uppskattningsvis 20 000 våldsbrott i Europa (men mörkertalet för den här typen av brottslighet – hot, trakasserier, misshandel, dråp, mord på ideologisk grund – är stort, och praxis för hur brotten registreras varierar i de europeiska länderna).

De går under många olika benämningar: invandringskritiker, rasister, högerradikala, nyfascister, nynazister med mera. Och i motsats till de radikaliserade människor som man kanske först kommer att tänka på då man hör ordet "ointegrerad" är de här personerna inte främlingar, de är en produkt av vårt samhälle. De har sina rötter här, de har vuxit upp här, gått i våra skolor, de talar våra språk – de borde ha fått alla nödvändiga verktyg för att klara sig här.

Det finns de som försöker åtgärda problemet: i höstas startade Radinet, ett så kallat exitprojekt i Finland. Syftet är att hjälpa människor som har radikaliserats politiskt eller religiöst att frigöra sig från våldsamma rörelser och att försöka förhindra att nya människor drivs till dem. Projektet finansieras av Penningautomatföreningen och man får bara hoppas att finansieringen fortsätter så länge det behövs.

För så som vår nuvarande regering driver sin politik kommer utslagningen att öka och den här gruppen kommer att växa. De styrande kanske tror att man löser alla problem, både med högerextremister och eventuella jihadister, genom att man skickar tillbaka tusentals helt oskyldiga människor till krig och, i många fall, en säker död. Det kommer dock inte att få våra inhemska ointegrerade att bli ett dyft mera integrerade. Så länge vi har ledande politiker som sympatiserar med högerextrema rörelser och andra som vägrar inse situationens allvar verkar det tyvärr saknas vilja att göra det viktigaste: att se till att ingen, oavsett bakgrund eller ursprung, ramlar ut ur samhället.

Theresa Norrmén ordbrukare som översätter och skriver

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Så kan valet av lån påverka din ekonomi

Mer läsning