De Oförenade Staterna ett lapptäcke av etniska kulturer och religioner

Bild: Ksf Media

Smältdegel används ofta som en metafor för det amerikanska samhället. Från 1600-talet framåt seglade miljoner invandrare över havet och steg i land. Där övergav de sina tidigare identiteter och blev amerikaner. Även om språket och patriotismen förenar är USA ett lapptäcke.