De nya hantlangarna

"I slutet av 1800-talet växte gruppen med kortvariga jobb."

Borde inte den ogifta Malin åläggas pigtjänst? Den frågan ställer stadens magistrat i en tid då tjänstetvång rådde, men Malin kunde påvisa att hon var borgarbarn. Även om hennes mamma, änkan Valborg,...