De nordiska språken är livsviktiga

I en intervju (HBL 27.10) säger debattören Sanna Sarromaa att man i Norden borde sluta använda skandinaviska i det nordiska sammanhanget. Sarromaa hävdar att det är en uteslutande praxis, där finländare känner sig utanför.

De nordiska språkens (inklusive finska och isländska) roll för det nordiska samarbetet är i dag ovärderligt. Att kunna bli förstådd på sitt modersmål och att hitta ett "gemensamt" språk gör Norden till en mer integrerad region. Att ge upp den principen, och i stället ta engelska som lingua franca skulle vara ett till steg till att utrota mångsidiga nordiska språk. Detta inkluderar också finskan.

Olika samarbetsorgan i Norden, som Ungdomens nordiska råd (UNR) har länge arbetat för en bättre och mångsidigare språk- och kulturundervisning i Norden. Under min tid i UNR arbetade vi mycket med Norden i skolan, och lyfte fram behovet av regionen i våra länders läroplaner. Genom att gå till enkla lösningar gör vi endast en björntjänst för den nordiska integrationen och gemenskapen.

De nordiska språken är redan i dag ett fungerande koncept i det praktiska nordiska arbetet. I sammanhang som Nordiska rådet används det egna språket med hjälp av översättning och tolkning, vilket också leder till att var och en blir bättre förstådd. Att föreslå engelska som Nordens lingua franca äter upp av vårt gemensamma kulturarv, och leder till en ytterligare minskning av språkens betydelse. Det skulle vara absurt att alla talar samma språk på ett nöjaktigt vis, i stället för sitt modersmål.

Sarromaa menar väl i sin intervju, men vill inte tro på att de nordiska språken kan utvecklas och samarbetet kan ytterligare fördjupas. I stället för denna språkdebatt borde vi fokusera på utvecklingen av det nordiska samarbetet. Det skulle gynna både oss finländare och alla övriga nordbor.

Nicholas Kujala, president 2019–2020, Ungdomens nordiska råd Uppdatering och rättelse 3.11 klockan 9.38: I den ursprungliga texten var debattörens namn fel – hon heter Sari Sarromaa, inte Sarkomaa.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Närvårdare Pia Lemberg studerar vidare på läroavtal: ”Vård i livets slutskede ligger nära mitt hjärta”

Mer läsning