"De nordiska samarbetsministrarna har drabbats av Greta Thunberg-panik"

Generalsekreterare Paula Lehtomäki på Nordiska ministerrådet medger att det inte räcker med osthyveln när det nordiska kultursamarbetet ska skäras ned. Foto: Ari Sundberg/SPT Bild: Ari Sundberg/SPT

Nordiska ministerrådets nya budgetförslag hotar att rasera en lång rad kultur- och utbildningsprojekt inom det nordiska samarbetet.

De nordiska statsministrarna enades i augusti i fjol om en gemensam deklaration som slår fast att Norden ska satsa på grön tillväxt och social hållbarhet. Målet för visionen är att Norden ska vara vär...