"De lyssnar först när man skickar ett argt mejl"

Bild: Cata Portin

Emilia, 2, sprattlar i gungan och vill ha fart av mamma. Hon ska på hösten börja i en dagisgrupp med 22 barn. Efter att HBL bett Helsingfors stad kommentera gruppstorleken, går tjänstemän senare samma dag ut med att en till vuxen ska anställas i gruppen.

När Pauliina Kamppuri skulle skriva in sin dotter Emilia på dagis fick hon först en plats i Böle. Men Kamppuri bodde på Drumsö och både hennes man och hon jobbade på annat håll. Ekvationen gick alltså inte att lösa.

– De frågade aldrig om våra behov eller önskemål, de bara placerade Emilia där, säger Kamppuri.

Efter ett argt mejl till Helsingfors stad gav tjänstepersonerna efter. Emilia skulle få börja på ett familjegruppdaghem i Gräsviken, närmare både hemmet och jobbet.

Det här var kring årsskiftet 2016–2017. Emilia hade precis fyllt ett år.

Nu gassar junisolen i lekparken på Drumsö. Pauliina Kamppuri har precis hämtat sin dotter på daghemmet som ligger i närheten.

Emilia är nu två och ett halvt år gammal. Hon sitter i en gunga och gestikulerar åt sin mamma.

– Faat, faat, ropar hon.

Förra veckan fick Kamppuri följande besked.

I höst ska Emilia börja i en ny grupp med 22 barn och tre vuxna. Emilia är född i slutet av 2015, vilket betyder att hon är bland de yngsta i sin årskull.

– För henne, som kommer att vara två och ett halvt då, är det en väldigt stor grupp. Den bryter mot lagen, säger Kamppuri.

Enligt bestämmelserna ska en grupp med barn som inte fyllt tre ha en vuxen per fyra barn. För barn i Emilias ålder skulle det innebära ett minimum på sex vuxna.

Kamppuri har tidigare frågat dagisföreståndaren om det vore möjligt att Emilia kunde stanna kvar en termin, och bli i gruppen för barn mellan ett och tre år. Då har hon fått svaret att den gruppen i sin tur skulle bli för stor. Problemet skulle alltså skjutas upp.

– Sen vill hon ju inte heller gå miste om de vänner som hittills varit i samma grupp, säger Kamppuri.

När Kamppuri sedan beslöt sig för att igen skicka ett argt mejl, såväl till chefen för den svenska dagvården i Helsingfors som till dennas överordnade, ändrades tonen.

– Senare samma dag fick jag ett samtal från daghemsföreståndaren. De sade att Emilia kan få stanna tills hon fyller tre, men att även den gruppen kommer att vara för stor.

Så vare sig Emilia kommer att vara yngst eller äldst, kommer hon att vara i en för stor grupp.

Kamppuri sade i mejlet att om Helsingfors stad inte gör något åt gruppstorleken, kommer hon att överklaga till Regionförvaltningsverket.

– Det kommenterade de ungefär med "du har rätt att överklaga, men det gör det hela bara värre för oss, för då får vi en anmärkning och tvingas böta", för att det skulle skada dem ekonomiskt, säger Kamppuri.

Fakta

Vad säger forskningen?

– Tillgången till en vuxen är viktig. Ju större grupper, desto mindre tid har de vuxna för barnen. Om barnen konstant avbryts när de pratar eller leker med de vuxna, kan det leda till att de inte känner sig trygga, säger Katarina Alanko, universitetslärare i barn- och ungdomspsykologi vid Åbo Akademi.

Barn födda på slutet av året kan vara nästan ett år yngre än de äldsta.

– Yngre barn är känsligare och behöver därför mer stöd och vuxen närvaro än äldre. Och om gruppen är stor, blir det svårare för de vuxna att anpassa sig efter barnen, säger Katarina Alanko.

Brist på barnskötare i Helsingfors

I våras fick den ordinarie chefen för svensk dagvård i Helsingfors gå efter att bland annat ha anställt en pedagog med en för hög lön.

Mia Ahlskog är tillförordnad chef och svarar på Kamppuris kritik.

Varför krävs det ett argt mejl för att få som man vill?

– Så ska det inte gå till. Jag beklagar om så är fallet, men platser frigörs och fylls konstant, så det är inget lätt pussel att lägga, säger Ahlskog.

Hon tillägger att stadens tjänstepersoner är måna om att familjerna ska få service som gynnar dem. Våren är dessutom den mest intensiva perioden för Ahlskog, då många nya ansökningar behandlas.

Om grupper är för stora, anställs fler pedagoger och skötare, menar Ahlskog. Enligt henne följer alla stadens daghem reglerna för antal barn per vuxen. Helsingfors stad har ett avtal med bemanningsföretaget Seure, från vilket man kan kalla in vikarier vid behov.

Efter att HBL varit i kontakt med Mia Ahlskog ringer Pauliina Kamppuri. Hon har precis fått ett samtal av samma Ahlskog.

– Nu har de beslutat att ta in ytterligare en vuxen till gruppen i höst, säger Kamppuri.

Därför lutar hon mot att Emilia ska flytta upp till den äldre gruppen i höst.

Bristerna i den svenska dagvården har gjort Kamppuri upprörd.

– Det är alldeles absurt, det är som att Helsingfors stad desperat försöker släcka bränder. De lyssnar på en först när man hotar med att överklaga till högre instans. Som skattebetalare förväntar man sig att få bättre service än så här, säger Kamppuri.

Hälsningar från riksdagen

Politiken möter många utmaningar, inte minst från populistiska och bakåtsträvande rörelser i Finland och i Europa. Jag vill fortsätta som riksdagsledamot och arbeta för en politisk kursändring i värdefrågorna. 15.3.2019 - 15.02