De lever mitt i världsarvet bland spetsar och fläktar av sjöfart

Mamma Petra Westberg flankeras av barnen Malin och Viktor, maken Gustaf och Matilda, 12 år. Hemma och på stan pratar barnen alltid svenska sinsemellan fastän vardagen i Raumo är finskspråkig. Bild: Leif Weckström

Familjen Westberg lever mitt i världsarvet där de bor vid en av huvudgatorna i gamla Raumo. De flyttade in för snart tjugo år sen och för familjen har restaurering med respekt för det gamla blivit en del av vardagen.– Förvaltar man ett världsarv, ett trähus från 1828, så har man en självkar skyldighet att ta hand om det, säger Petra Westberg.

Över den sävliga idyllen på de gamla gatorna och gränderna i västfinländska Raumo vilar en behagfull stämning, inte alls lik tempot i den imposanta italienska huvudstaden Rom. Men Raumo och Rom delar...