Drömjobbet blev en börda – de fick nog

Emilia Christiansen, Fred Henriksson och Tove Hertzberg är ense: Arbetsgivaren måste ta bättre hand om sin personal. Bild: Cata Portin & Niklas Tallqvist

Emilia Christiansen anser att det behövs en större förståelse för vad småbarnspedagogiken är och tog en paus från jobbet på daghemmet. Fred Henriksson fick nog – ingenting kan få honom att gå tillbaka till jobbet på nödcentralen. Psykiatern Tove Hertzbergs jobb blev också allt tuffare – hon sade upp sig från HUS. Håller Välfärdsfinland på att krackelera?

Respekten och intresset för de yrken som håller samhället rullande minskar, arbetsbördan inom den offentliga sektorn blir allt tuffare då allt färre jobbar där. Vad händer om den skattefinansierade se...