De har vanan inne att söka rektorstjänsten vid ÅA

Mikael Lindfelt tar över rektorsuppgifterna vid Åbo Akademi efter avskedandet av Moira von Wright. Han sökte rektorstjänsten senast då von Wright valdes. Bild: Satu Karmavalo/SPT-Åbo Akademis bildbank/SPT

Missnöje med ledarstilen fällde Moira von Wright som rektor för Åbo Akademi. – Vi behöver en lyssnande och engagerande ledare, säger universitetskollegiets ordförande.

Moira von Wright avskedades med omedelbar verkan på måndagen från sin tjänst som rektor vid Åbo Akademi.

Samtidigt inleddes arbetet med rekryteringen av en ny rektor. Kraven på den nya rektorn är stora.

– ÅA har problem vad beträffar rekryteringar och kommer att ha ekonomiska utmaningar i framtiden. Den nya rektorn måste klara av att hantera de här frågorna, säger Thomas Wilhelmsson, ordförande för ÅA:s styrelse.

Professorn i fysik Ronald Österbacka, ordförande för universitetskollegiet vid Åbo Akademi, gör en liknande bedömning som Wilhelmsson. Universitetskollegiet representerar personalen och studerande i högskolans förvaltning.

– Arbetet med förändringsprocessen för ekonomin och rekryteringarna är i gång. Vi behöver en lyssnande och involverande ledare som känner organisationen och personalens sätt att arbeta, säger Ronald Österbacka.

Kritiken mot Moira von Wright har riktats mot hennes sätt att leda akademin. Hon kritiserades för bristande öppenhet och universitetskollegiet har under en längre tid framfört sin oro till rektor och styrelsen.

Enligt Ronald Österbacka finns däremot inget misstroende mot styrelsen.

– Jag upplever att vi har fullt förtroende för den.

Styrelsen inleder nu rekryteringen av en ny rektor. Man räknar med att den nya rektorn kan inleda sitt arbete i början av vårterminen.

När Moira von Wright valdes i början av 2019 konkurrerade flera personer om posten.

Bland kandidaterna fanns nuvarande prorektorn Mikael Lindfelt, dekanus Fritjof Sahlström vid fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier, professorn i företagsekonomi Malin Brännback och professorn i pedagogik Christina Nygren-Landgärds. De jobbade alla redan vid ÅA.

Fritjof Sahlström säger till HBL att styrelsens beslut kom som en stor överraskning för honom.

– Jag hade inte väntat mig det beslutet.

Han vill inte säga ifall han tänker söka tjänsten som rektor denna gång.

– Det är för tidigt att ställa den frågan. Mitt fokus är nu på att leda fakulteten, säger Sahlström.

Mikael Lindfelt har tagit över rektorsuppgifterna efter Moira von Wright. Inte heller han vill i det här skedet ta ställning till om han söker tjänsten som snart ledigförklaras.

– Nu är fokus på en dag och en vecka i sänder, säger Lindfelt som räknar med att det blir oräkneliga samtal med personal och andra parter kring den uppkomna situationen.

Han säger att han under samtalen kan få en bild av om ÅA "har glädje av det jag har att bidra med".

Lindfelt togs också på sängen av styrelsens beslut.

– När styrelseordföranden ville tala med hade jag inte en aning om vad han ville säga, säger Lindfelt som sedan under måndagskvällen sade ja till att temporärt ta över efter von Wright.

Externa kandidater vid det förra rektorsvalet var Patrik Scheinin, dekan och professor i pedagogik vid Helsingfors universitet, och Moira von Wright.

– Det är ingen skillnad om den nya rektorn kommer från ÅA eller utifrån, säger Ronald Österbacka som betonar att den nya rektorns ledaregenskaper och ledarstil ska vara avgörande.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Axxell tänker som morgondagens jordbrukare – satsar på samarbete

Mer läsning