De här svenskspråkiga utbildningarna var svårast att komma in på

Åbo Akademis psykologiutbildning är den svåraste svenskspråkiga universitetsutbildningen att komma in på. Bild: Mikael Piippo/SPT

Psykologi, medicin och juridik hör åter till de svenskspråkiga universitetsutbildningar som allra flest sökande får ett nej från. För yrkeshögskolornas del är det svårast att komma in på de flexibla flerformsutbildningarna inom sjukvården.

I två veckor var det bara hon och inträdeslitteraturen. Filippa Ramstedt hade bestämt sig för att göra sitt yttersta för att komma in på rättsnotarieutbildningen vid Åbo Akademi. Och det visade sig va...