De här orden är svårast för finnar som lär sig svenska

Att lyfta fram svårigheterna i uttalet är ett av syftena med Maria Kautonens forskning där hon undersöker hur finskspråkiga talar finlandssvenska. Bild: Sari Laapotti

Även finskspråkiga med avancerade färdigheter i svenska kan ha svårt med uttalet. – Det finns inget tydligt samband mellan färdighetsnivå och uttalsfel, säger Maria Kautonen, som i dag disputerar om finlandssvenskt uttal hos finskspråkiga.

Tyngdpunkten i språkundervisningen har förskjutits från grammatik- och översättningsmetoder till det talade språket. Medan man i lågstadiet betonar de muntliga färdigheterna får den skriftliga biten e...