De här bussarna kör på fredag

Bild: Lehtikuva/Vesa Moilanen

Helsingforsregionens trafik har listat vilka bussar som kör trots strejken.

Det är fortfarande mycket oklart kring busstrafiken under strejken på fredag. HRT och bussbolagen har exempelvis inte en klar bild av vilka av chaufförer som deltar i strejken.

Under förmiddagen publicerade HRT en första lista på linjer som trots allt körs i Helsingforsregionen.

Linjer som körs på fredag

115 Hagalund (M)-Mankans.


133 Frisans-Mattby (M)-Hentans.


565 Vandaforsen-Myrbacka-Jupper-Jorv-Esbo centrum.


565B Jupper-Jorv-Esbo centrum.


U191 Kyrkslätt-Pickala (-Ingå).


U355 Helsingfors-Klövskog.


U455 Kampen-Käinby-Luhtabacka (-Klövskog).


U456 Kampen-Käinby-Luhtabacka (-Klövskog)
.

U457 Kampen-Käinby-Luhtabacka (-Klövskog)
,

U465 Kampen-Käinby-Syväoja
,

U637 Kampen-Hyrylä-Nackskog-Palojoki,


974 Korso-Sula-Riihikallio-Hyrylä
,

573 Aviapolis-Övitsböle-Vandaforsen,

Servicelinjer som körs på fredag

15 Gräsviken-Sundholmen.


26 Hagnäs-Fiskehamnen.


31 Norra Haga-Haga-Munkshöjden.


32 Norra Haga-Munkshöjden.


33 Munkshöjden-Tarvo.


34 Munkshöjden-Svedjeholmen.


35 Näshöjden-Munkshöjden-Dragonvägen.


36 Näshöjden-Munkshöjden-Dragonvägen.


91,K Krabbäcksvägen-Östersundom-Bäckängen.


116 Hagalund-Norra Hagalund.


117 Hagalund-Aarnivalkea-Österstranden-Hagalund.


119 Hagalund-Ängskulla.


137 Tynnyripuisto-Matinkallio-Piispankylä-Kvisbacka.


138 Tynnyripuisto-Notudden-Matinkallio
.

148 Esbovikens centrum-Sökö-Ivisnäs
.

149 Esbovikens centrum-Stensvik


166 Vanttila-Köklax-Glasdalen.


167 Vanttila-Köklax-Träskby
.

168 Esbo centrum-Mickels-Köklax
.

169 Esbo centrum-Södrik.


201 Alberga-Mäkkylä-Sockenbacka- Smedjebacka.


207 Alberga-Fågelkärret.


226A  Alberga-Karakallio-Gröndal-Jorv-Klockarmalmen.


229 Alberga-Karabacka-Gröndal.


232 Kyrkvägen-Smedsby-Gallträsk-Kasaberget-Kyrkvägen.


241 Esbo centrum-Mickels-Älgkärr.


241V  Esbo centrum-Älgkärr.


313 Gruvsta-Myrbacka-Tavastby.


412 Gruvsta-Myrbacka (under rusningstid)


432 Mårtensdal-Petas-Stensböle-Kirkka.


444, T Kivistö-Katrinesjukhuset-Tapola-Ripuby.

445, T S Kivistö-Katrinesjukhuset-Reuna.


446 Kivistö-Koivupää-Katrinesjukhuset-Kesäkylä.


447 Kivistö-Vinikskogen-Kesäkylä.


603 Malm - Åggelby - Forsby - Månsas- Svedängen.


701 Vik-Rönnbacka-Malm-Skomakarböle-Brobacka.


702 Jakobacka-Parkstad-Malm -Staffansslätten-Lerstrand.

704 Malm-Smedsbacka.


713 Håkansböle servicerutt.


719, B, K Nybygget-Håkansböle.


801 Östra centrum-Väringshamnen.


802 Östra centrum(M)-Jollas.


805 Östra centrum(M)-Kvarnbäcken.


811, B , K Stensböle-Gårdsbacka-Mellungsbacka-Västerby-Råby


812 Mellungsbacka-Kvarnbäcken.


813 Nordsjö(M)-Norra köpcentret
,

814 Nordsjö(M)-Krokholmsvägen.


815 Nordsjö(M)-Stora Ullholmsvägen.

816 Nordsjö(M)-Ramsudden.


817 Nordsjö(M)-Kallvik.


818 Nordsjö (M)-Nordsjö hamn-Mellungsbacka (M),


819 Nordsjö(M)-Nybondas.

Aktia Aktiecertifikat Renare Europa ger tidsenlig diversitet åt placeringsportföljen

Mer läsning