Svagt engagemang för svenskan på De grönas partikongress

Det finns behov att utveckla De gränas profil som ett tvåspråkigt parti, säger Touko Niinimäki, vice ordförande för Finlands Svenska Gröna. Foto: Mikael Sjövall/SPT Bild: SPT / Mikael Sjövall

Svenskan har fått stryka på foten under Touko Aaltos ordförandeskap för De gröna. Det anser Touko Niinimäki, vice ordförande för Finlands Svenska Gröna.

Trots en föredömlig tvåspråkig skyltning på De grönas partikongress i Vanda syns och hörs inte svenskan i vare sig de politiska talen eller i de politiska motioner och program som avhandlas. Svenskan har blivit en icke-fråga som har skyfflats under mattan medan partiets tvåspråkiga gamla garde ligger lågt.

– Det finns en del jobb att göra för att stärka den svenska bevakningen inom De gröna, säger Touko Niinimäki diplomatiskt.

Niinimäki är vice ordförande för föreningen Finlands Svenska Gröna. Föreningen har omkring 50 medlemmar och två ombud på partikongressen i Vanda. Niinimäki tillträdde sitt förtroendeuppdrag vid årsskiftet och är därmed ny i gamet.

– Under min korta tid som vice ordförande i Finlands Svenska Gröna har varken De grönas riksdagsgrupp eller partiets ledning bett oss skriva utlåtanden om frågor som gäller svenskans ställning i Finland, säger Niinimäki.

Tack ska ni ha

Han anser att De gröna måste stärka sin tvåspråkiga profil ifall man vill slå vakt om ambitionen att bli hela landets parti.

– Det finns behov av att utveckla De grönas profil som ett tvåspråkigt parti. Vår förre ordförande Ville Niinistö hade en starkare framtoning i frågor som gällde rätten till service på svenska, säger Niinimäki.

Finns det nya tvåspråkiga krafter inom partiet som värnar om svenskans ställning?

– Jodå, det finns en hel del av dem, men de har inte blivit invalda i riksdagen ännu och har därför ett begränsat inflytande i rikspolitiken. Till exempel partiets vice ordförande, fattigdomsforskaren Maria Ohisalo hör till dessa politiker.

En timme senare äntrar Touko Niinimäki podiet i partikongressens stora sal. Han håller ett tal om den strukturella fattigdomen och den grasserande ojämlikheten. Det svenska verbala flödet begränsar sig till orden "ärade kongressmedlemmar" och "tack ska ni ha".

Rättelse 17.6 kl. 17.40: I artikeln stod tidigare att Touko Niinimäki anser att bevakningen av de svenska frågorna har försvagats inom De gröna under Touko Aaltos ordförandeskap. Niinimäki har inte använt ordet försvagas, utan han sade att det finns behov av att utveckla De Grönas profil som ett tvåspråkigt parti.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Så kan valet av lån påverka din ekonomi

Mer läsning