De grönas Hyrkkö: "Inför regelbundna hälsokontroller av finländarnas psykiska hälsa"

De grönas riksdagsledamöter Saara Hyrkkö, Iiris Suomela och Bella Forsgrén lyfte fram sina hjärtefrågor på partiprogrammet på Finlandsarenan i Björneborg. Bild: Roni Rekomaa/Lehtikuva

Regelbundna hälsokontroller av finländarnas psykiska hälsa och artificiell intelligens inom barnskyddet. Det var teman som lyftes på De grönas partiprogram på Finlandsarenan.

De gröna valde på sitt partiprogram på Finlandsarenan att lyfta fram sina nyinvalda riksdagsledamöter som fritt fick tala om sina hjärtefrågor, vilket ledde till att helheten blev något spretig. Cirkulär ekonomi, trä som byggmaterial, samtycke och teknologi och artificiell intelligens som hjälpmedel inom barnskyddet var teman som lyftes fram.

– Byggandet och byggnader orsakar en tredjedel av Finlands klimatutsläpp. Ett sätt att minska utsläppen är att använda trä som byggmaterial. Koldioxidavtrycket minskar under hela processen. Träet binder kol på ett effektivt sätt och är ett förnybart ekologiskt material, säger riksdagsledamot Tiina Elo.

Hon poängterar också de positiva effekter användningen av trä har på ekonomin och sysselsättningen.

Atte Harjanne lyfte å sin sida fram vikten av att via beskattning och reglering styra Finland mot att övergå till en cirkulär ekonomi.

– Det bör vara lätt för oss och billigare att övergå till att reparera saker i stället för att köpa nytt. Vi måste förändra hela vårt ekonomiska system och samtidigt föra en diskussion om en rättvis beskattning.

Saara Hyrkkö, vice ordförande för De grönas riksdagsgrupp vill se regelbundna hälsokontroller för att granska finländarnas psykiska hälsa.

– Psykisk ohälsa är vår nya folksjukdom. Vi följer regelbundet med våra barns fysiska hälsa, parallellt med detta borde man införa en rutingranskning av den psykiska hälsan. Det skulle också hjälpa vårdpersonalen att i ett tidigt skede fånga upp dem som behöver hjälp, säger Hyrkkö och tillägger:

– På samma sätt som man behöver träna för att fysiskt må bra genom till exempel löpning måste man också se till att träna sin psykiska hälsa.

Bella Forsgrén föreslår å sin sida att man i högre grad använder teknologi och artificiell intelligens inom barnskyddet.

– I Esbo har man infört ett försök där man genom att samla in data med hjälp av artificiell intelligens kunnat identifiera sådana som är i behöv av hjälp. Det här kan hjälpa kommunerna att rikta sin service till dem som behöver den och i bästa fall i ett tidigt skede nå dem.

Annons: Förvaringstjänster ny nisch för Grabbarna Flytt

Finlandssvenska företaget Grabbarna Flytt har på sina fem år vuxit så det knakar. Förutom flyttservice och logistiska tjänster åt både privathushåll och företag kan man som nyhet nu också erbjuda förvaring. 14.2.2020 - 10.44

Mer läsning