De grönas cannabismotion kanske gör det möjligt att prata om droger med normalt tonläge

Bild: Timo Kari

Oavsett vad man tycker i sakfrågan öppnade De gröna för en välkommen diskussion om finländsk cannabiskultur. För första gången ser debatten inte ut att slockna direkt.

Riksdagsledamoten Jari Kinnunen från Samlingspartiet har länge arbetat som polis. I ett debattprogram förklarade han nyligen varför cannabis är en livsfarlig drog: "Om du har en trettio euros cannabis...