De gröna vill se ett Europa som satsar på klimat och miljö, utbildning och feminism

– Europa behövs mer än någonsin för att stoppa klimatförändringen, trygga allas möjlighet till välfärd och utbildning och för att främja fred och stabilitet i en instabil värld, säger Heidi Hautala. Bild: Martti Kainulainen/Lehtikuva

Heidi Hautala och Ville Niinistö är De grönas kandidater till posten som Finlands EU-kommissarie.

De gröna lanserar sin EU-valskampanj med att lyfta upp den brytningspunkt som Europa befinner sig i.

– Europa behövs mer än någonsin för att stoppa klimatförändringen, trygga allas möjlighet till välfärd och utbildning och för att främja fred och stabilitet i en instabil värld. Samtidigt raseras Europa av krafter som vänder folk emot varandra och äventyrar det som européerna tillsammans byggt upp, säger Heidi Hautala.

Hautala presenterade tillsammans med Ville Niinistö De grönas EU-valsprogram på lördagen.

Draghjälp av toppkandidaten Ska Keller

Den tyska europaparlamentarikern Ska Keller, en av de gröna partiernas toppkandidater inför EU-valet fanns också med på lanseringen. Enligt henne är det stundande valet avgörande för Europa.

– Som toppkandidat för Europeiska gröna vill jag verka för att vi förnyar det europeiska löftet om fred, frihet och en rättvis välfärd. Tillsammans kan vi garantera att Europa löser klimatkrisen, bygger upp ett socialt Europa och tryggar alla européers rättigheter, säger Ska Keller, som är gruppledare för De gröna/Europeiska fria alliansen.

Ville Niinistö poängterar för sin del att Europa måste svara på de ungas krav om en politik som stoppar klimatförändringen.

– Ambitionsnivån för EU:s klimatmål måste höjas rejält. EU bör få en bindande kolbudget och en tidsgräns för när unionen bli koldioxidneutral. Utsläppshandeln måste lösas och EU måste satsa på spårtrafiken, säger Niinistö.

– Ambitionsnivån för EU:s klimatmål måste höjas rejält, säger Ville Niinistö. Bild: Mikko Stig/Lehtikuva

Partiets viktigaste målsättningar är att jobba för ett Europa som skyddar klimatet och miljön, som tar hand om människor, som är feministiskt och jämlikt och som satsar på utbildning, forskning och håller fast vid sina grundläggande värden.

De grönas partidelegation valde Heidi Hautala och Ville Niinistö till kandidater till posten som Finlands EU-kommissarie. Båda ställer också upp i EU-valet. De gröna ser det som viktigt att alla medlemsländer ställer upp två kandidater av olika kön till posten som kommissarie för att den snedvridna könsfördelningen ska kunna korrigeras.

Aktia hjälper dig att tänka framåt

De flesta finländare har idag koll på att hem, fritidsbostad och fordon behöver försäkras för att hålla ekonomin i balans om allt inte går som planerat. När det kommer till personförsäkringar är läget ett annat. Jämfört med många andra länder har Finland ett bra socialskydd och många förlitar sig på att man får tillräckligt stöd för att klara sig ekonomiskt om något allvarligt inträffar. Men hur långt räcker socialskyddet egentligen? Hur påverkas livet om man insjuknar allvarligt och inte längre kan arbeta? Klarar sig familjen ekonomiskt utan en förälder? 9.4.2020 - 00.00

Mer läsning