De gröna vill satsa på lokaltågen – pilotprojektet ska gynna en miljon finländare

De grönas initiativ om att bygga ut nätverken för lokaltåg på flera orter är en åtgärd för att nå regeringens klimatmål. Bild: SPT

Pendlingen och miljön gynnas av tätare nätverk för lokaltågen, säger De gröna i ett nytt initiativ. Nästa steg är att diskutera med de övriga regeringspartierna.

De gröna vill återuppleva lokal- och regiontrafikens glansdagar på 80-talet, då det ännu var tätt med tåghållplatser på många orter runtom i landet. I sitt initiativ föreslår partiet att det gamla nätverket av hållplatser tas i bruk igen på flera orter – för att en miljon finländare till ska få ta del av kollektivtrafiken.

Det här är en åtgärd för att nå regeringens klimatmål, att minska utsläppen från trafiken fram till år 2030.

– Det här är en omfattande, ny åtgärd som berör många, säger partiets vice ordförande Jaakko Mustakallio.

Pilotprojektet ska börja år 2023. Nätverket ska vara fullt utbyggt år 2030. Projektet beräknas kosta 20–40 miljoner euro och finansieras av Europeiska fonden för hållbar utveckling och statens budget för infrastruktur.

Pendlare gynnas

Helsingforsregionens trafik har redan ett omfattande nätverk av lokaltåg. Nu vill De gröna satsa speciellt på Åbo, Tammerfors och andra större orter. Också Vasa och Seinäjoki har potential, men där kan man inte börja med pilotprojekt lika snabbt.

I Åbo kan det enligt partiet bli frågan om stora förbättringar inom lokaltrafiken. Regelbundna tidtabeller och rutter som går också utanför kärncentrum ska bidra till att systemet fungerar bättre än i dag.

Det är meningen att VR ska leda projektet, men så att lokala aktörer också själva kan påverka planeringen så att projektet svarar på deras behov.

Många av de planerade nya hållplatserna kunde finnas på platser där det också tidigare funnits en hållplats. De gamla hållplatserna har rivits, men i många fall går det att bygga nytt på samma ställe. Enligt Mustakallio kan en hållplats vara såväl enkel som billig att bygga.

– I sin enklaste form kan en ny hållplats bestå av en träbrygga, säger Mustakallio.

Konkret öppning

Kommunikationsminister Timo Harakka (SDP) har tidigare varit aktiv i debatten om att förbättra lokaltrafiken. Initiativet tar diskussionen till nästa nivå.

– Det här är en konkret öppning för att börja diskutera i stor skala och ge en miljon finländare bättre service genom att göra närtrafiken tillgänglig för dem, säger Mustakallio.

Nästa steg är att diskutera saken med de andra regeringspartierna för att förverkliga initiativet.

Samtidigt pågår en diskussion om snabba tågförbindelser mellan storstäder, men Mustakallio säger att det är frågan om två skilda saker.

– Projekten är i olika storleksklasser, nu är det inte frågan om några miljardsatsningar utan mindre projekt som utförs med snabb tidtabell.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Pionjären inom styling

Mer läsning