De gröna vill reformera jordbruksstöden i klimatvänligare riktning

De grönas partikongress beslöt på söndagen att jobba för en successiv avveckling av jordbruksstöden. Foto: Mikael Sjövall/SPT Bild:

De grönas partikongress beslöt på söndagen att jobba för en reformering av jordbruksstöden så att de allmänna stöden omformas till stöd som ska slussas till bondgårdarnas ekosystemtjänster.

Målsättningen är inbakad i partiets nya politiska program för 2019-2023, som manglades av partikongressen på söndagen. Med ekosystemtjänster avses sådana odlingsmetoder som till exempel binder kol eller främjar vattenskyddet. Åtgärder som berikar naturens mångfald eller utvecklar cirkuleringen av övergödande närsalter ska också få stöd.

De gröna vill främja det finska jordbrukets lönsamhet och hållbarhet och reducera beroendet av jordbruksstöden. "Det nuvarande stödsystemet fungerar inte effektivt eller på ett sådant sätt så att det skulle gynna miljön eller jordbruksföretagarna", lyder partikongressens motivering.

Enligt De gröna måste de etiska spelreglerna i djurhushållningen ses över och jordbruket måste utvecklas i en klimatvänligare riktning, bland annat genom att utöka odlingen av växtbaserade proteiner.

De grönas nya politiska program slår fast att riksdagen ska stifta en lag som förbjuder pälsdjurnäringen. De nuvarande jordbruksstöden ska trappas ned stegvis så att den statliga uppbackningen av pälsdjursfarmerna och annan djurhushållning ska avvecklas först. Pälsfarmarnas omskolning till nya branscher ska stödjas med anpassningsstöd, föreslår De gröna.

Återvinningen av biomassa, produktionen av biogas och övergången från fossila energikällor till lokal, förnybar energi ska därtill främjas, anser De gröna.

Annons: Såhär insjuknar man på din hemort – ta reda på vilken folksjukdom som är hotet för dig

Man mår olika på olika håll i Finland. På kartan kan du se vad man insjuknar i på din hemort! Du kan också testa vilka dina största hälsorisker är. Våra specialister ger också tips för förebyggande av folksjukdomar. 4.2.2020 - 10.49

Mer läsning