De gröna vill lägga ned Sundholmens kraftverk

– En fullständig avskaffning av stenkolen kräver nya tänkesätt i förhållande till energiproduktionen och -konsumtionen, säger Emma Kari.Bild: Lehtikuva/Martti Kainulainen

Fullmäktigeledamot Emma Kari (Gröna) föreslår att användningen av stenkol ersätts med förnybara energiformer och att Helsingfors stad omedelbart förbereder nedläggningen av Sundholmens stenkolkraftverk.