De gröna vill lägga ned Sundholmens kraftverk

– En fullständig avskaffning av stenkolen kräver nya tänkesätt i förhållande till energiproduktionen och -konsumtionen, säger Emma Kari. Bild: Lehtikuva/Martti Kainulainen

Fullmäktigeledamot Emma Kari (Gröna) föreslår att användningen av stenkol ersätts med förnybara energiformer och att Helsingfors stad omedelbart förbereder nedläggningen av Sundholmens stenkolkraftverk.

På De grönas initiativ har Helsingfors redan tidigare beslutat att lägga ned Hanaholmens stenkolkraftverk i Sörnäs senast 2024. Emma Kari meddelade i torsdags att hon under följande fullmäktigemöte lämnar in en motion om att ytterligare lägga ned verksamheten vid Sundholmens kraftverk.

– Helsingfors stad och Helsingfors energi (Helen) ska utreda tidtabellen för att avskaffa stenkolen. Det är alldeles klart att förbränningen av stenkol har kommit till sitt slut, precis som regeringens förbud av stenkol påvisar, säger Kari.

Hon betraktar förslaget att förbjuda stenkolen i energiproduktionen som en av de få ljusglimtarna i regeringen Sipiläs ansvarslösa klimatpolitik.

Kari anser också att Samlingspartiet måste förbinda sig till en snabb avskaffning av stenkolen i Helsingfors i och med att partiet sitter med i regeringen, som beslutat att förbjuda stenkolen.

Inga enkla lösningar

Då man granskar ersättande lösningar efterlyser Kari större helheter.

– Vi behöver exempelvis minska behovet av uppvärmning och förbättra byggnadernas energieffektivitet genom sanering.

Hon nämner också ersättning av fjärrvärme med bergvärme och utnyttjande av spillvärme i högre grad.

– Det finns ingen enskild lösning. Staden måste inleda en mer omfattande och ambitiös förberedelse där möjligheterna att byta ut alla energisystem mot kolfria alternativ utreds.

Om Sundholmens kraftverk läggs ned, vad föreslår hon då att ska hända med området?

– Staden kunde exempelvis planlägga ett nytt bostadsområde.

Sundholmen behövs

Kraftverket upprätthålls av Helen. Direktören för samhällsansvar Maiju Westergren säger att bolaget inte kan garantera värmeförsörjningen i stadskärnan utan kraftverket på Sundholm. Däremot utreder Helen olika alternativ för att ersätta stenkolen med förnybara biobränslen.

– Vi investerar betydande summor i förnybar energi och i att ersätta stenkol, säger Westergren.

Sundholmen har också nyligen fått landets största pelletpanna, som förser 25 000 bostäder med värme.

– På lång sikt är det möjligt att ersätta stenkolen med förnybara energikällor men det kräver många olika lösningar, stora investeringar och förutsätter en tillräcklig övergångsperiod.

Westergren påpekar också att förnybara energikällor tar upp större utrymme, vilket innebär att energiproduktionen i framtiden tar upp större områden i staden.

Föregångare i klimatfrågor

Helsingfors stad har utrett potentialen inom de förnybara energikällorna.

Emma Kari vill att Helsingfors betraktar avskaffandet av stenkolen som en möjlighet att bli en föregångare i klimatfrågor och skapa utrymme för nya företag. Hon hävdar att utsläppsfria energisystem förr eller senare tar över och då har föregångarna ett försprång på den globala marknaden. Samtidigt vill hon också se konkreta åtgärder av regeringen i bekämpningen av klimatförändringen.

– Förutom stenkolen borde Finland också bli av med förbränningen av torv, som är ännu skadligare än stenkolen. Regeringen har dock sänkt beskattningen av torv och därigenom främjat en klimatskadlig verksamhet.

Fastighetsfonder ger den privata placeraren möjlighet att dra nytta av fastighetsmarknadens stabila avkastning

Mer läsning