De gröna uppdaterar sitt principprogram – med hjälp av ideella organisationer

De grönas ordförande, inrikesminister Maria Ohisalo leder partiets visionsarbete som ska utmynna i ett nytt principprogram. Bild: Heikki Saukkomaa/Lehtikuva

Det nya principprogrammet ska godkännas på De grönas partikongress i sommar och vara i kraft till 2028.

De gröna ska uppdatera sitt principprogram i tätt samarbete med ideella organisationer. De ideella organisationerna förväntas ge partiet viktig vägkost och därtill kommentera utkastet i en verkstad som ska ordnas tillsammans med partiets ledning.

Principprogrammet är det dokument som stakar ut de värderingar och centrala principer som ska styra partiets verksamhet de följande åtta åren. Programmet tar bland annat upp klimatförändringen och utrotningsvågen liksom bekämpningen av fattigdomen och ojämlikheten, uppger De gröna.

– De gröna är ett framtidsparti som har fötts ur folkrörelser. Vi hoppas att de ideella organisationerna kan bidra med synpunkter om våra principer och vår politik. På det här sättet försäkrar vi oss om att våra principer svarar på de största utmaningarna, säger De grönas vice ordförande Jaakko Mustakallio i ett pressmeddelande.

Partiets drygt 8 000 medlemmar deltar också i arbetet med att mejsla ut ett nytt principprogram. De grönas lokalavdelningar har dryftat frågan sedan senaste höst.

Annons: Förvaringstjänster ny nisch för Grabbarna Flytt

Finlandssvenska företaget Grabbarna Flytt har på sina fem år vuxit så det knakar. Förutom flyttservice och logistiska tjänster åt både privathushåll och företag kan man som nyhet nu också erbjuda förvaring. 14.2.2020 - 10.44

Mer läsning