De gröna: Samma kilometerersättningar för cykel, bil, buss och gång

Vi måste minska på trafikutsläppen och det förutsätter att vi inte favoriserar bilismen på andra färdmedels bekostnad, säger Silja Keränen (Gröna) från Kajana. Foto: Mikael Sjövall/SPT Bild:

De som väljer att cykla, gå eller hoppa på bussen ska få lika höga kilometerersättningar som bilisterna, föreslår De gröna.

De grönas partikongress godkände på söndagen en motion som vill reformera systemet för utbetalningen av kilometerersättningar i samband med arbetsresor. Enligt motionen gynnar det nuvarande systemet privatbilismen då bilisterna får 42 cents ersättning per kilometer medan till exempel cyklister får 10 cents ersättning per kilometer. Kilometerersättningarna betraktas enligt det nuvarande systemet som skattefria inkomster.

– Vi vill att systemet reformeras så att ersättningsnivån är densamma för alla färdmedel och att man inte gynnar vissa sätt att ta sig till jobbet, säger Silja Keränen som är en av motionens undertecknare.

Keränen är fullmäktigeledamot i Kajana stadsfullmäktige och ordförande för föreningen Maaseutu- ja erävihreät. Enligt Keränen borde skatteverket och arbetsgivarna följa arbetsförmedlingens nuvarande praxis som går ut på att betala samma ersättning per kilometer till arbetslösa för resor till arbetsintervjuer, oavsett valet av färdmedel.

Långa arbetsresor Det är dyrare att vara bilägare än att äga en cykel. Varför borde en cyklist få lika hög kilometerersättning som en bilist?

– Vi måste minska på trafikutsläppen och det förutsätter att vi inte favoriserar bilismen på andra färdmedels bekostnad.

Slår inte det här förslaget hårt mot vissa yrkesgrupper och dem som bor i glesbygden?

– Många av dem som står bakom den här motionen bor på landsbygden. En lösning vore att arbetsgivaren beaktar behovet av bil i lönen eller utverkar egna ersättningsmodeller i sådana fall då man är helt beroende av bilen i jobbet.

Keränen avser främst försäljare med långa arbetsresor eller till exempel socialarbetare som gör hembesök på landsbygden.

Syftet med det här förslaget är att reducera klimatutsläppen. Borde man betala högre kilometerersättning till dem som kör med el- eller gasdrivna bilar?

– Nej, det finns andra sätt att stödja dem som väljer att köpa utsläppssnåla bilar, till exempel genom att höja rabatten och subventionera elbilar med statliga stöd, säger Keränen.

Ett​ ​hem​ ​med​ ​historia,​ ​och​ ​en​ ​önskan​ ​att​ ​bevara​ ​det​ ​gamla

Många drömmer om ett hem med en lång historia och spännande anekdoter, men för Michaela Borup och Mathias Furuhjelm är det verklighet. 2.4.2020 - 00.00

Mer läsning