De gröna kopplar in centrumtunneln i dragkampen om Lappviken

Tvisten om Lappvikens sjukhusområde går på högvarv. Nu kopplar De gröna ihop frågan med centrumtunneln. Partiet kan acceptera ett hotellbygge på tomten men vill placera hotellet så att reservationen för centrumtunneln måste strykas. Bild: Niklas Tallqvist

De gröna i Helsingfors motsätter sig inte kategoriskt ett hotellbygge på Lappvikens anrika sjukhusområde, men vill att hotellet byggs vid tomtens ytterkant där det i dag finns en reservering för centrumtunneln.

Det var meningen att stadsmiljönämnden skulle fatta beslut om Lappvikens framtid på tisdagen. Men frågan är så svår för beslutsfattarna att det blev time out i nämnden en gång till.

Vänsterförbundet i stadsmiljönämnden har meddelat att partiet inte godkänner planerna, medan Samlingspartiet vill låta fastighetsplaceringsbolaget NREP bygga hotell och serviceboende på tomten.

För de två andra stora grupperna i nämnden, De gröna och SDP, är frågan svår. Båda partierna har anhängare bland de aktivister som för en intensiv kampanj mot NREP:s förslag som gick segrande ur stadens idétävling för området. Motparten, Y-stiftelsen, drog sig ur då den saknade de ekonomiska muskler som krävdes för att rusta upp de förfallna historiskt värdefulla sjukhusbyggnaderna.

En tanke hos De gröna går ut på att justera NREP:s vinnande förslag så att den tilltänkta hotellbyggnaden skulle flyttas ännu längre ut mot Västerleden, vilket skulle kräva att den reservering som finns för centrumtunneln som partiet motsätter sig, tvingas stryka på foten. Biträdande borgmästare, tillika nämndens ordförande Anni Sinnemäki (Gröna) backar upp en sådan lösning.

Bland socialdemokraterna går åsikterna om NREP ska få ta över tomten isär.

– Ifall det nuvarande vinnande förslaget inte blir verklighet måste vi fundera hur vi ska garantera att sjukhusbyggnaderna inte förfaller ytterligare och hur länge vi kan vänta på en lösning, säger nämndledamoten Jape Lovén (SDP).

Rautava: Helsingfors kan inte makulera tävlingsresultatet

Samlingspartiet backar unisont upp NREP:s vinnande förslag och hotellplaner:

– Fullmäktige beslutade ordna en idétävling för området och vi har en klar vinnare i tävlingen. Då kan inte Helsingfors efteråt dra sig ur. Det vore ett svek mot dem som deltog i tävlingen och skulle fördärva stadens rykte och få Helsingfors att framstå som en ytterst opålitlig samarbetspartner. Vem vill i framtiden delta i idétävlingar om staden nu meddelar att tävlingsresultatet är makulerat, säger nämndens vice ordförande Risto Rautava (Saml).

Läs också: Mumintrollen dras in i tvisten om Lappviken – här är de två förslagen

NREP planerar bygga ett hotell på området och två byggnader för serviceboende. I den gamla sjukhusbyggnaden planeras museum, vandrarhem, restaurang och kontorslokaler.

Utöver att området skulle reserveras för fortsatt planering för NREP, föreslår tjänstemännen att det görs upp ett föravtal om försäljning av de nuvarande byggnaderna och uthyrning av tomten.

Köparen skulle betala en miljon euro för byggnaderna på området, men punga ut med uppskattningsvis 17 miljoner euro för att renovera dem.

Tomthyresintäkterna uppskattas ligga på 788 000 euro per år för staden. Hyresavtalet skulle löpa på 70 år.

NREP har också en option på att köpa tomten där det planerade hotellet ska byggas. Priset för tomten är i så fall 7,5 miljoner euro. Vid en försäljning av hotelltomten sjunker de totala hyresintäkterna till drygt 400 000 euro.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Så kan valet av lån påverka din ekonomi

Mer läsning