Kärnkraftsvän från högerkanten kan bli minister  

Riksdagsledamoten Atte Harjanne är en av De Grönas vice ordförande och kan få vikariera för Maria Ohisalo när partiledaren och inrikesministern blir föräldraledig. Harjanne är kärnkraftsförespråkare och sommarjobbade i sin ungdom på Hanaholmens kolkraftverk. Bild: Heikki Saukkomaa/Lehtikuva

Om Atte Harjanne får chansen när Maria Ohisalo blir föräldraledig får De Gröna en marknadstillvänd kärnkraftsförespråkare som galjonsfigur.

Riksdagsledamoten Atte Harjanne är favorit till posten som vikarierande partiordförande och inrikesminister då Maria Ohisalo blir föräldraledig i november. De Grönas partikongress valde Harjanne till vice ordförande för den närmaste tvåårsperioden tillsammans med riksdagsledamöterna Iiris Suomela och Hanna Holopainen.

Harjanne fick klart flest röster och säkrade inval i första omgången, medan Suomela och Holopainen blev invalda först i sjätte respektive sjunde omgången då åtta kandidater tävlade om tre platser.

Harjanne har beskrivits som en högerprofil inom De Gröna, och han bekräftar den uppfattningen. Då Maria Ohisalo står rätt långt vänsterut kan det att Harjannes popularitet i valet till vice ordförande tolkas som att partifältet vill förskjuta tyngdpunkten högerut.

– Jag vill inte övertolka utfallet av partikongressens röster. Det kan finnas flera andra orsaker bakom resultatet. Och om partiets linje ska förändras är det något vi ska göra tillsammans. Jag vill inte göra partiet till min avbild. Ledningen ska avbilda hela fältets mångfald, säger han.

Harjanne, 37, är diplomingenjör och invald i riksdagen 2019. Han är också medlem av Helsingfors stadsfullmäktige. Han har ett förflutet bland annat vid Meteorologiska institutet där han forskade i klimatförändringens samhälleliga följder.

De Gröna väntas inom några veckor besluta vem som ska vikariera för Maria Ohisalo, och om det blir en person som sköter både partiordförandeskapet och ministerposten eller om man delar upp ansvaret. Personbytet förändrar inte partiets linje, men framtoningen förändras i synnerhet om Harjanne får bägge uppdragen.

För kärnkraft

Atte Harjanne var som ung medlem av Samlingspartiet innan han hittade sitt politiska hem i De Gröna. Där sticker han ut som kärnkraftsförespråkare. Han har sagt att Finland behöver både Olkiluoto 3 och Fennovoimas reaktor för att klara sina klimatmål. Han har talat varmt för utvecklingen av småskaliga kärnreaktorer, så kallade SMR-reaktorer.

De Gröna har lämnat regeringen två gånger efter kärnkraftsbeslut. Att partiet kan ha en kärnkraftsförespråkare i ledningen är möjligt eftersom kärnkraftsmotståndet ströks ur partiets principprogram förra året.

Varför ville du bli vice ordförande, Atte Harjanne?

– Jag tänker att min stil och mitt sätt att göra politik kunde komma partiet till nytta, att partiet kunde bli mer inflytelserikt, övertygande och mångstämmigt. Den känslan stärktes när jag snackade med folk, i synnerhet efter kommunalvalet.

Vilken är din stil och ditt sätt att göra politik?

– Jag försöker vara så konstruktiv som möjligt. När vårt budskap av någon anledning inte verkar nå fram eller övertyga försöker jag luska ut varför, och hur vi kunde hitta en samsyn med dem som tänker annorlunda.

Atte Harjanne säger att ex-riksdagsledamoten Osmo Soininvaara i mångt och mycket är hans politiska förebild. Bild: Heikki Saukkomaa/Lehtikuva

Här tangerar Harjanne den kritik som Riikka Karppinen från Sodankylä nyligen framförde. När hon tillkännagav att hon inte ställer upp för omval som vice ordförande sade hon att en delorsak var att De Grönas ledning inte talar om frågor som verkligen berör människors vardag utanför södra Finland och de större städerna.

Självkritik

I sitt kampanjtal på kongressen sade Atte Harjanne att en del av kritiken mot De Gröna är berättigad, att bilden av partiet som inskränkt och arrogant visar att något är fel.

– Kommunalvalsresultatet var entydigt. Vi kan inte förneka fakta. Det är fel på oss också, sade han och tillade att partiet måste kännas mer tillgängligt och attraktivt för vem som helst som delar de centrala värderingarna.

I egenskap av nyvald vice ordförande säger han till pressen:

– Jag vill att vårt sätt att göra politik ska kännas mer lockande för fler människor.

Han tillägger att han inte alls är den enda i De Gröna som talar om ekonomi och sysselsättning, men att alla måste uttrycka sig så att budskapet når fram.

– Vi ska lyfta fram fler brokiga röster inifrån partiet, säger han.

Hur skulle du skilja dig från Maria Ohisalo om du fick vikariera för henne på båda posterna?

– Maria har skött sitt jobb utmärkt och jag ser inget behov av att ändra på det. Min person och stil är lite annorlunda, men det betyder inte att vår linje skulle förändras, det har jag inte mandat till.

Det sägs att du står närmare Ville Niinistö än partiets vänstra kant. Var skulle du placera in dig själv i ett fyrfält höger-vänster och liberal-konservativ?

– Jag är marknadstillvänd och har liberala värderingar. Jag är införstådd med marknadens effektivitet, men också med behovet av att reglera den så att vår ekonomi står på en ekologiskt och socialt hållbar grund.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Skall man beakta FN:s hållbarhetsmål när man väljer utbildning?

Mer läsning