De gröna håller fast vid sin linje – cannabis bör avkriminaliseras, legalisering utredas

De gröna kommer i enlighet med sitt målprogram att sträva till att cannabis avkriminaliseras i Finland. Foto: Sofia Westerholm/SPT Bild: Sofia Westerholm/SPT

De gröna håller fast vid att cannabis bör avkriminaliseras. Partiet kommer åtminstone inte i detta skede att arbeta för en legalisering, men vill se en utredning där legaliseringens effekter beaktas.

De gröna har under sin partikongress denna helg behandlat en motion om att legalisera cannabis.

I den ursprungliga motionen föreslås att partiet ska arbeta för en legalisering, alltså att innehav, bruk och övervakad försäljning av cannabis ska bli tillåtet i Finland. Partistyrelsen och en arbetsgrupp som behandlat motionen har ändå en mer försiktig inställning i frågan och den inställningen segrade.

De gröna kommer i enlighet med sitt nuvarande målprogram att i första hand sträva efter att cannabis avkriminaliseras. En avkriminalisering skulle till skillnad från legalisering inte tillåta försäljning och fritt innehav av stora mängder cannabis. Däremot skulle en avkriminalisering leda till att användning, innehav av små mängder och odling för eget bruk inte längre är straffbart.

De gröna vill också se en utredning om olika alternativ för hur cannabislagstiftningen i Finland kunde förnyas. I utredningen bör då också beaktas resultaten och erfarenheterna av en legalisering i andra länder.

"Straff gör mer skada än nytta"

Cannabisfrågan var ett aktivt diskussionsämne hösten 2019. Ett medborgarinitiativ om att avkriminalisera cannabis samlade då över 50 000 namn, vilket innebär att det gick vidare till riksagen. I och med att coronaepidemin kom och tog över såväl beslutsfattandet som den samhälleliga diskussionen hamnade också cannabisfrågan i skymundan.

Initiativtagarna till medborgarinitiativet ansåg att straffen snarare skadar än hjälper cannabisanvändare. Också De gröna delar den åsikten.

"Avkriminalisering minskar på de narkotikarelaterade problemen, eftersom brukare vågar söka sig till vård utan en rädsla för att bli straffade", skriver partiet i sin motivering.

I motiveringen står även att partiets mål är att flytta narkotikapolitikens tyngdpunkt till att minimera skadorna.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Diamanter är det ultimata vintageköpet

Mer läsning