De gröna: Fler kan få basinkomst

En motionär på Ärtholmen i Helsingfors under föregående helg.Bild: Vesa Moilanen

De gröna funderar på om man kunde utöka försöket med basinkomst i nästa regeringsprogram.

Just nu utarbetar man en ny modell inför riksdagsvalet 2019, och enligt den ska försöket med basinkomst kunna utökas så att till och med 10 000 personer kunde få den, skriver Lännen Media. Inom det tidigare försöket under regeringen Sipilä har 2000 personer varit med om försöket och fått den så kallade basinkomsten.

Enligt Lännen Media skulle det mera omfattande försöket som De gröna filar på omfatta personer från hela landet, och även sådana personer som jobbar, inte bara arbetslösa. På så sätt skulle man få en bredare kunskapsbas om hur basinkomsten påverkar människors liv, sysselsättningen och näringslivet.

De gröna tänker föreslå ett utökat försök om partiet är i förhandlingsposition efter valet.

”Nu sover jag gott, äntligen!”

Angelina fick dålig sömn men rogivande växter hjälpte henne. "Min livskvalitet är mycket bättre nu" säger hon. 20.9.2018 - 13.33