De gröna fikar efter tunga poster i nästa regering

Utbildningsfrågor, välfärdsstaten och jämlikhetens betydelse stod i fokus då partiordförande Touko Aaltos höll sitt linjetal på De grönas partikongress i Vanda.

De grönas ordförande Touko Aalto höll ett brandtal för välfärdsstatens framtid då partiet öppnade sin partikongress i Korso, Vanda på lördagen.

– Vår uppgift är att försvara den nordiska välfärdsstaten. Vi måste trygga en jämlik och rättvis välfärd för alla och se till att miljöns bärkraft tryggas, sade partiordförande Touko Aalto.

De gröna upprepade sitt tidigare krav på en basinkomst eller medborgarlön för alla. Aalto vill att den finska välfärdsstaten förlitar sig på tre stora förnyelser som tar sikte på kvalitativ utbildning, ett uppgraderat socialskydd och en ambitiös miljö- och klimatpolitik. Enligt Aalto förutsätter de här förnyelserna De grönas medverkan i nästa regering.

Målet tunga poster i nästa regering

– Ifall dessa villkor uppfylls så är vi beredda till regeringssamarbete efter nästa riksdagsval. Vi vill bygga ett Finland där man tar hand om de svagaste och där jämlikheten tryggas. Vi vill främja ett Finland som värnar om miljön och värdesätter utbildning, sade Aalto.

De gröna kräver att den nuvarande regeringens nedskärningar i utbildningspolitiken återkallas och att alla kalhyggen stoppas. Aalto efterlyste också ett handlingsprogram som syftar till att skydda myrmarkerna. Utbildningsfrågorna var ett återkommande tema i Aaltos linjetal.

– Vi vill att Finland går i bräschen för vetenskap och forskning. Det förutsätter mer finansiering för forskning och innovation. Finland behöver en vetenskapsminister, krävde Aalto.

De gröna eftersträvar tunga poster och större inflytande i nästa regering.

– De gamla, stora partierna har inte lyckats främja jämlikhet, naturskyddet, utbildningens ställning eller de mänskliga rättigheterna då de har haft makten. De har visat vad de går för då de har skött stats- och finansministerposterna. Vi är beredda att bära regeringens tyngsta portföljer efter nästa val, sade Aalto.

Hur du hittar det bästa lånet för dig

Den som någonsin har tecknat ett lån är förmodligen plågsamt medveten om hur svårt det kan tyckas vara att hitta rätt lån. Vad är det då som avgör om ett lån är bra eller inte? 17.9.2018 - 00.00