De första bantningstabletterna landsteg i Finland

Bild: Mostphotos

Metoderna blir fler för dem som hittills kämpat förgäves med att gå ner i vikt. Nu kan personer med ett viktindex på över 30 BMI få bantningshjälp i tablettform.

Läkemedlet som nu kommit till Finland går under namnet Mysimba och är receptbelagt. De verksamma medlen i tabletterna är naltrexon och bupropion. De påverkar det centrala nervsystemet och gör att matlusten minskar. Naltrexon är bekant från behandlingen av alkoholproblem, medan bupropion har använts för att hjälpa rökare att fimpa.

Tabletterna ordineras parallellt med lågkaloridiet och mer motion. Om patienten inte gått ner i vikt minst 5 procent av sin startvikt på 16 veckor bedöms behandlingen som verkningslös och avbryts.

Att gå ner i vikt med hjälp av ett tablettrecept är inte helt fritt från biverkningar. De patienter som deltagit i studier medan läkemedlet utvecklats har rapporterat biverkningar som illamående, förstoppning, kräkningar, svindel och muntorka.

Mysimba är det första läkemedlet i tablettform som godkänts av läkemedelsmyndigheterna i Europa på tio år, men i USA är det vanligt. Globalt har mer än 2 miljoner recept skrivits ut. Gränsen för att få ett recept är ett BMI på minst 30, men med ett BMI på minst 27 plus högt blodtryck, diabetes eller annan fetmarelaterad sjukdom kan man också få tablettbehandling.

En nästan skuldfri bostad ger dig flera möjligheter i din ekonomi

Ett omvänt bostadslån innebär utnyttjande av den förmögenhet man har fast i sin bostad. Om man känner att pensionen inte räcker till och besparingar sitter i väggarna, kan man frigöra medel genom att ta banklån på upp till hälften av bostadens värde. 25.4.2019 - 10.46