De flesta koldioxidutsläpp är gratis för flygbolagen – visste du det här om utsläppshandeln?

Flygtrafiken hör, precis som bland andra energiproduktionen, till EU:s utsläppshandel. Vad betyder det egentligen?Bild: Lehtikuva/Jussi Nukari

Flygtrafiken står för upp till 5 procent av våra koldioxidutsläpp, men ändå får flygbolagen bränslet skattefritt. Vad betyder det egentligen att flyget har förbundit sig till en kolneutral tillväxt?

HBL bad sakkunnig inom flygtrafikens utsläppshandel Tiia Jyräsalo på Trafiksäkerhetsverket att förklara vad flygtrafikens utsläppshandel egentligen innebär.

EU:s utsläppshandel

Inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet omfattas alla flyg av EU:s utsläppshandel. Inom ramen för den har flygsektorn egna utsläppsrätter.

Hur mycket koldioxid får flygen släppa ut?

– Flygtrafiken har ett utsläppstak som motsvarar 95 procent av dess genomsnittliga utsläpp under åren 2004–2006.

Betalar flygbolagen för alla utsläpp?

– Nej, 85 procent av utsläppsrätterna delas gratis ut till flygbolagen baserat på deras trafikmängder (tonkilometer) år 2010. Resterande 15 procent auktioneras ut.

Vad händer om flygbolaget behöver fler utsläppsrätter än detta?

– Då kan de köpa dem från den allmänna utsläppshandeln för anläggningar, dit energiproduktionen och industrin hör.

Vad kostar utsläppsrätterna?

– I slutet av juli kostade flygsektorns auktionerade utsläppsrätter cirka 16 euro och anläggningarnas utsläppsrätter mellan 15 och 17 euro per koldioxidton. För ett par år sedan var priset för ett koldioxidton endast 5 euro.

Hur mycket är ett koldioxidton?

Enligt Finnairs utsläppskalkylator är koldioxidutsläppen per person ungefär ett ton på en tur- och returresa till Phuket från Helsingfors.

Om flygbolagen skulle betala 17 euro för varje utsläppt koldioxidton, och inte endast för de överskridande utsläppen, skulle utsläppen för en person på rutten Helsingfors-Stockholm-Helsingfors kosta bolagen cirka två euro.

Är avgifterna tillräckligt höga?

– Om vi säger som så att då ett koldioxidton kostade 5 euro var det inte tillräckligt. Nu då avgifterna har tredubblats börjar de sannolikt ha en utsläppsminskande effekt.

Flygsektorn ska frysa sina utsläpp på 2020-års nivå

Den Internationella civila luftfartsorganisationen ICAO har kommit överens om att frysa flygtrafikens koldioxidutsläpp på 2020-års nivå. Det så kallade Corsia-avtalet stöds av 180 av organisationens 185 medlemsländer.

Innebär avtalet att flygtrafikens utsläpp inte fortsätter växa efter år 2020?

– Inte alls, utan det att flygbolagen är skyldiga att kompensera de utsläpp som överskrider den nivån.

Vad betyder kompensation av utsläpp?

– Flygbolagen köper utsläppsenheter från projekt som minskar på utsläppen. Projekten kan till exempel anknyta till energiproduktion där man börjar använda förnybara energiformer, eller till beskogningsprojekt. Det handlar om certifierade projekt och en utomstående övervakare övervakar att åtgärderna de facto minskar på utsläppen. Det är meningen att de kompenserande projekten minskar på de globala koldioxidutsläppen till samma grad som flygtrafiken överskrider sitt utsläppstak.

”Nu sover jag gott, äntligen!”

Angelina fick dålig sömn men rogivande växter hjälpte henne. "Min livskvalitet är mycket bättre nu" säger hon. 20.9.2018 - 13.33