"De flesta får nya jobb inom 2-3 år"

Anställda vid Microsoft Mobile lämnar Esboarenan efter ett infotillfälle där företaget meddelade om uppsägningar. Bild: Vesa Moilanen

Den digitala världen genomlever en brytningstid för tillfället. Experter anser att det finns en efterfråga på högtutbildade som frigörs från både Microsoft och Nokia Networks. Men andra anser att det är alltför många från mobilindustrin som söker nytt arbete.

Det att Microsoft slutar tillverka och utveckla mobiltelefoner i Finland kom inte som någon överraskning för vare sig Jyrki Ali-Yrkkö eller Timo Seppälä, båda forskare på Näringslivet forskningsinstitut (Etla). De har båda två följt med mobilindustribranschen under både de goda och de dåliga åren.

– Beslutet som kom i dag innebär ett slut på den tid Finlands ekonomi har fått njuta av den välfärd som har genererats av mobilindustrin i vårt land. Det är en era som har pågått alltsedan början av 1990-talet, i 25 år, säger Timo Seppälä.

Jyrki Ali-Yrkkö poängterar att Microsoft genuint har jobbat hårt för att få fart på försäljningen av sina mobiltelefoner, men att problemen har hopat sig och företaget har misslyckats.

– Nokias mobiltelefoner, som sedan köptes av Microsoft, hade en exceptionellt stor betydelse och stark ställning i ekonomin när verksamheten gick bra. Det innebär omvänt att inverkan på ekonomin är mycket stor när det går dåligt. Det avspeglar sig till exempel på antalet uppsagda. Det är stora mängder, säger Ali-Jyrkkä.

Nokia i en klass för sig

I den statistik som fackcentralen FFC upprätthåller över uppsägningar i Finland toppar Nokia och senare Microsoft statistiken. Också Nokia Networks meddelade för drygt en månad sedan att företaget eventuellt drar ner antalet anställda i Finland med 1 300 personer. Exakt hur många det blir klarnar först efter samarbetsförhandlingarna.

Ali-Jyrkkä och Seppälä har också följt med hur de som blivit uppsagda från mobilindustrin har sysselsatts.

– Jämfört hur de gått under de senaste åren har de flesta som arbetat inom mobilindustrin fått nytt jobb inom 2-3 år. Det finns ingenting som tyder på att det är annorlunda nu. Den digitala världen är i ett brytningsskede just nu. Det finns en beställning av den här typen av personer, säger Seppälä.

Ali-Jyrkkä har gått igenom statistik på hur sysselsättningen för programmerare har utvecklat sig under de senaste åren. Ökningen har varit tydlig.

– Det finns efterfrågan på programmerare i alla branscher. Det kan handla om programmerare för spelindustrin, skogsindustrin och hälsoteknologin, säger Ali-Jyrkkä.

Men Ali-Jyrkkä säger att det kan vara svårare för dem som gör det mekaniska arbetet, som jobbar i den fysiska produktionen.

Hjärnflykt drabbar Finland

Chefsstrategen Ari Aaltonen på Front Capital är av lite annan åsikt. Han anser att mängden personer som blivit uppsagda i it-branschen är stor, alltför stor.

– En stor del av personerna har mycket specifika och nischade uppdrag. Det kan vara svårt för dem att hitta något som tillfredsställer dem. De som blev uppsagda för några år sedan hade lättare att hitta jobb. Nu då uppsägningarna fortsätter kan det vara svårare, tror Aaltonen.

Han är också orolig för den hjärnflykt som verkar pågå. Många kompetenta personer försvinner till Sverige, England och USA.

– Positivt är det att Nokia Networks verkar vara en stark aktör. Men det lilla som finns inom mobiltelefonin är mycket smått vid det här laget, säger Aaltonen.

Mobiltelefonproduktionen av Touring-telefoner lär börja i Salo i maj. Enligt Salon Seudun Sanomat har det kinesisk-amerikanska företaget Touring Robotic Industries vd Syl Chao planer på att via en öppen ansökan söka 300 personer till Nokias före detta produktionsanläggning i Salo.

Tillgången på intresserade arbetstagare är sannolikt mycket bra efter Microsofts dramatiska nyhet om att helt sluta tillverka telefoner i Finland.

Enligt nättidningen digitoday.fi är det fel att säga att mobiltelefontillverkningen upphör i Finland i och med Microsofts beslut. Nokias mobiltradition förs vidare av många små aktörer.

Företaget Bittium i Uleåborg tillverkar trygghetstelefoner. De utvecklas och tillverkas i Finland. Det ryska företaget Yota Devices har ett planeringsteam som likaså utvecklar telefoner i Uleåborg. Huawei har en forskningsenhet i Helsingfors. Jolla-telefoner utvecklas och säljs i Finland. HMD Global köpte dessutom nyligen rättigheterna att producera Nokia-telefoner.

Trädgårdsstaden har kvar sin charm

På 1950-talet gjorde den moderna trädgårdsstaden Hagalund finländsk stadsplanering världsberömd. I dag är det både gammalt och nytt boende som får bostadsköpare att vända sina blickar hitåt. 3.9.2019 - 09.17

Mer läsning