De flesta elever deltog i närundervisningen i huvudstadsregionen

Bild: Heikki Saukkomaa/Lehtikuva

Största delen av eleverna i de svenskspråkiga skolorna i huvudstadsregionen återvände till klassrummen på torsdagen. I daghemmen var 75 procent av barnen på plats.

– Eleverna i de svenska skolorna har deltagit i närundervisningen på ett exemplariskt sätt. Endast sex-sju procent av de cirka 3 800 eleverna har varit frånvarande, berättar Niclas Grönholm, direktör för den svenska servicehelheten vid Helsingfors stad.

I hela staden var åtta procent av barnen frånvarande.

– Vi och alla rektorerna är allmänt mycket nöjda med skolstarten. Arrangemangen har lyckats utöver förväntningarna. Vi har också känslan av att eleverna varit mycket glada när det gäller att starta närundervisningen, säger Grönholm.

I småbarnspedagogiken var lite över 75 procent av barnen på plats i Helsingfors under torsdagen.

Sju procent borta i Vanda

I Vanda var 34 av 462 elever i årskurserna 1-6 frånvarande, fyra får distansundervisning.

– Jag saknar dagens uppgifter för årskurserna 7-9, men 22 elever hade ansökt om ledigt i förväg och en elev får distansundervisning, berättar Anders Vikström, direktör för den svenskspråkiga servicen i Vanda.

I Esbo säger Barbro Högström, direktör för svenska bildningstjänster, att 96 procent av eleverna var närvarande i skolorna på torsdagen. Inom småbarnspedagogiken var 75 procent på plats.

Mot en renare värld, ett flyttlass åt gången – ”Alla våra 150 röda bilar kör fossilfritt”

Mer läsning