De finlandssvenska pedofilerna

"Den svåraste och mest överraskande kunskapen som kom med dammenbrister var hur vanligt det är att barn utsätts."

I mitten av förra veckan kungjorde Justitieministeriet att de tillsätter en arbetsgrupp för att utarbeta ett åtgärdsprogram för att bekämpa våld mot kvinnor. Åtgärdsprogrammet ska fokusera på fyra del...