De fattiga universiteten

De länder och universitet som har omfattande bibliotek har bättre möjligheter att locka till sig forskare.

För några veckor sedan försvann långt över tretusen vetenskapliga tidskrifter från alla finländska universitetsbibliotek. Orsaken var inte att tidskrifternas kvalitet skulle ha varit under kriti...