De ekonomiska utsikterna: grått så in i Norden

På kort sikt ser det ganska lika ut för Finland och Sverige, med undantag för bostadsmarknaden.

Den ekonomiska tillväxttakten har i år sjunkit och ligger nära 1 procent i Finland. Situationen ser inte så hemskt annorlunda ut på andra sidan Bottenviken, också i Sverige väntas tillväxten lan...