De djupt oroande parallellerna mellan då och nu

Bild: Presbild

Cyniskt är det att fler och fler länder försöker göra asylsökandet olagligt genom att systematiskt stänga av de lagliga vägarna för att söka asyl, skriver Merete Mazzarella

Vad innebär det att tala om "olagliga asylsökande"?

Att man misstar sig, för alla människor har rätt att ansöka om asyl även om alla ingalunda har rätt att få det.

Det påpekar den australiske statsvetaren William Maley i sin utomordentligt klara och informativa bok What is a Refugee?

Vad ska då till för att man ska få asyl?

Som Maley påpekar finns en fortfarande gångbar definition i den "Konvention angående flyktingars rättsliga ställning" som antogs av Förenta nationerna 1951. Enligt den är en flykting en person som "med anledning av välgrundad fruktan för förföljelse på grund av sin ras, religion, nationalitet, tillhörighet till viss samhällsgrupp eller politiska åskådning befinner sig utanför det land, vari han är medborgare" och som varken vill anlita det landets myndigheter eller återvända dit. Att det är en definition som aningslöst talar om flyktingar i maskulinum är kanske mindre intressant än att varken kön eller sexuell läggning beaktas som orsaker, men ännu viktigare är att det inte räcker med en subjektiv fruktan: fruktan måste vara "välgrundad". Här i Finland har vi de senaste månaderna om och om igen sett hur mycket cynism det finns utrymme för när Migrationsverket avgör om en fruktan är "välgrundad".

Cyniskt är det också när fler och fler länder försöker göra asylsökandet olagligt genom att systematiskt stänga av de lagliga vägarna för att söka asyl. Man inför kvoter. Man ser till att ha ambassader bara på orter dit det är extremt svårt för asylsökande att ta sig och kräver för säkerhets skull att de ska göra flera resor. Man gör flygbolagen ansvariga för att kontrollera att alla passagerare har sina papper i ordning. Man stänger gränser, man bygger taggtrådshinder eller murar. Maleys eget Australien – som med sina offshore flyktingläger på Stillahavsön Nauru har en minst lika obehaglig asylpolitik som Finland – har redan länge tvingat flyktingbåtar att vända om ute till havs.

Mest motbjudande – därför att det är så skenheligt – är det moraliserande över människosmuggling som så många av världens ledare på senare år har ägnat sig åt. Redan 2009 talade Australiens dåvarande statsminister om människosmuggling som "världens mest ondskefulla verksamhet" och kallade smugglarna för "avskum" som förtjänade att "ruttna i helvetet". Människosmugglare ägnar sig inte åt trafficking – de levererar inte människor till prostitution, tvångsarbete eller slaveri. De är helt enkelt personer som erbjuder tjänster på marknadens villkor, de gör vad de kan för att tillgång ska möta efterfrågan. Om våra politiker avskyr dem så är det för att de ordnar flyktvägar för människor vars behov våra länder i princip har erkänt genom Flyktingkonventionen men som politikerna helt enkelt inte vill hjälpa.

Människosmuggling är en – nog så otrygg – lösning på ett problem som borde lösas på ett tryggare sätt. Ställer man frågan på sin spets kunde man rentav säga att det är de smugglare som har de sämsta båtarna – och sedan rentav överger båtarna – som bäst tjänar politikernas intressen. Maley påpekar dessutom att människosmuggling ingalunda är något nytt. Människosmugglare räddade många människor undan nazisterna och i filmklassikern Casablanca framstår kaféägaren Rick Blaine – spelad av Humphrey Bogart – som hjälte när han hjälper till vid människosmuggling med förfalskade dokument. (Många av de medverkande i Casablanca var förövrigt själva judar).

Över huvud taget är det djupt oroande att bli varse parallellerna mellan då och nu. Det var nazisterna som skapade termen "välfärdsflyktingar" för att misstänkliggöra judarna. Antisemitismen fanns ingalunda bara i Tyskland, i andra länder – exempelvis Storbritannien – liknade den snarast dagens motstånd mot muslimer. 1938 skrev en brittisk domare: "Det är en skandal att statslösa judar från Tyskland fritt får strömma in."

Ack, varför ska det vara så svart att ta lärdom av historien?

Merete Mazzarella Författare

Mot en renare värld, ett flyttlass åt gången – ”Alla våra 150 röda bilar kör fossilfritt”

Mer läsning