De barnen, de barnen ...

Bild: Eero Järnefelt

Det är märkvärdigt med den finska konsten. Alla de mest älskade verken handlar om barn! Schjerfbecks Konvalescenten, Gallen-Kallelas Pojken och kråkan. Simbergs Sårad ängel, Edelfeldts Luxembourgträdgård.När Eero Järnefelt nu målar sitt mästerverk med svedjebrukare i hårt arbete... ja, vem gör han till bildens centralgestalt?

1893 Eero Järnefelt TRÄLAR UNDER PENNINGEN Ateneum, Helsingfors Vi är mitt i den finländska konstens guldålder. Också Järnefelt har gjort naturalismen till sin musik. Tonerna harmonierar m...