Arcada stuvar om åtta jobb och stryker prorektorerna

– Samma personer som försatte skolan i det här läget jobbar vidare, säger en kritiker till HBL.

Omstruktureringen vid Arcada berör åtta anställda. Inga Arcadalärare berördes av slutresultatet av samarbetsförhandlingarna.
Yrkeshögskolan Arcada strukturerar om och åtta personers arbete berörs. Bland dem finns två chefstjänster och sex personer ur den administrativa personalen. HBL har fortfarande inte information om hur många personer som direkt blir uppsagda.

ANDRA LÄSER