Hannu Lintu: ”Helt onaturligt att åstadkomma en 50-50-fördelning”

Det är en absurd tanke att man skulle börja överge mästerverken för att korrigera könsbalansen, säger RSO:s chefsdirigent Hannu Lintu apropå orkestrarnas könsbalans.

Omgiven av mästerverk. Musikernas behov att spela Beethoven är en oundviklig naturkraft, hävdar RSO:s chefsdirigent Hannu Lintu.
Som HBL på tisdagen kunde visa är de manliga tonsättarnas dominans på orkestrarnas repertoar i det närmaste förkrossande. Sett till alla spelade verk står männen för över 95 procent. Också bland levande tonsättare dominerar männen med fem sjättedelar.

ANDRA LÄSER