Grönland är mot danskt vapenskrammel

Det grönländska självstyret riktar kritik mot Danmark efter att landet röstat igenom ett paket för att öka sin militära kapacitet i Arktis, ett beslut som Grönland anser står i strid med grönländsk territorialkontroll.

Medlemmar i det grönländska parlamentet inatsisartut under ett möte i april i år. I mitten av bilden sitter Pele Broberg som nu riktar kritik mot Danmarks försvarspaket.
– Som utgångspunkt har beslutet inte grogrund här, detta är inte ett avtal som ingåtts med Grönland, säger Pele Broberg, utrikesansvarig i Grönlands regeringsorgan naalakkersuisut, till det grönländska public service-bolaget KNR.
Det danska försvarspaketet, på motsvarande 198 532 000 euro, röstades igenom av folketinget i februari i år. Pengarna ska bland annat gå till att stärka den danska försvarsmaktens förmåga att övervaka och stödja civila operationer i det arktiska området.
Pele Broberg säger i intervju med KNR att den typen av militär utbyggnad inte är önskvärd för Grönlands räkning.
– Vi vill ha en civil kapacitet här uppe. Inte en militär förmåga, säger han.

ANDRA LÄSER