61 beväringar smittade med corona på Nylands brigad

61 beväringar på Nylands brigad har bekräftats vara smittade med coronaviruset. Brigaden har nu infört åtgärder för att förhindra ytterligare smitta.

Drygt 100 exponerade beväringar sitter i karantän på Nylands brigad.
Adam Stefánsson Högnäs
11.01.2022 17:39 UPPDATERAD 11.01.2022 18:49
Nylands brigad känner av det förvärrade coronaläget. I nuläget har 61 beväringar testat positivt för covid-19 och därtill drygt 100 exponerade befinner sig i karantän.
Av dem med konstaterad smitta befinner sig 38 stycken på brigaden och är isolerade på reservsjukhuset vid Dragsvik hälsostation.
En del av smittfallen bland dem som nyligen ryckt in har kunnat uppdagas först efter att man utökat testningen, eftersom flera varit symtomfria.
Bara under det här året har 757 fall av coronasmitta konstaterats inom Försvarsmakten, varav 623 fall förekommit bland beväringar och 134 bland anställda.

Åtgärder vidtas

För att förhindra att fler smittas har brigaden börjat använda idrottshuset för att kunna dela in beväringarna i mindre grupper, meddelar brigaden i ett pressmeddelande. Idrottshuset används också för att säkerställa att de exponerade kan sättas i karantän.
"Vi planerar om verksamheten och söker nya lösningar för att säkerställa utbildningen och beredskapen, samt förhindra spridningen av coronaviruset", säger brigadens kommendör, kommodor Juha Kilpi i pressmeddelandet.
Enheterna är i nuläget inte i kontakt med varandra på garnisonen. De äter vid olika tider och använder inte heller samma materiel.

Fler restriktioner kan komma i februari

En gradvis upphävning av restriktioner på brigaden inleddes i november, men avbröts förra månaden efter att coronaläget förvärrats igen.
Brigaden meddelar att man vid behov är redo att öka restriktionerna igen. Det skulle till exempel kunna innebära att beväringarnas perioder med befrielse från annan tjänst ställs in, förlängs eller skjuts upp.
En del av de som inledde sin tjänstgöring i början av januari kommer att åka på sin första permission knappt tre veckor efter att de ryckte in. Efter rekrytskedet utvärderas coronaläget och en eventuell omplanering i utbildnings- och permissionsrytmen görs under februari.
"I alla åtgärder kommer beväringarnas hälsa i första hand. Jag är medveten om att det kan vara ovant att vara i tjänst direkt i tre eller fyra veckor, men efter det får alla en längre permission", säger kommodor Kilpi.

ANDRA LÄSER