Inte för sent att avbryta vårdreformen

SFP:s Carl Haglund var ledande i att befrämja valfrihetsideologin tillsammans med Jyrki Katainen och Alexander Stubb. Nu är vi där.

Jag kom till Hucs, Mejlans centrallaboratorium 1983 och gick i pension 2005. Under denna tid omvandlades Hucs till HNS och laboratoriet till Huslab.
Under alla dessa år var laboratoriets budget och apparaturanskaffningen ett ständigt problem för ledningen. Varje år beslöt de politiska beslutsfattarna, dit också Gitta Dahlberg hörde, att budgeten måste skäras med 10 procent. Hucs' kostnadsnivå stämplades som för hög jämfört med landets övriga enheter. Orsaken sades vara slösaktig ledning. Speciellt skäll fick Hucs' direktör Arvo Relander, som alltid försvarade sin enhet.
Sjukhuset svarade på politikernas krav genom att underbudgetera. Vårdkravet och kostnaderna minskade inte, vilket ledde till tilläggsbudget och politisk upprördhet. HNS skulle göra bot på slöseriet genom effektiv administration. Sparkraven fortsatte. Den internationellt topprankade specialistvårdens kostnader ökade genom dyrare avancerad diagnostik. Labbet lovade spara 100 skötare om vi fick förnya apparaturen. Detta var ett ”politiskt” löfte för att medel skulle beviljas. Automationen medförde större volym, men inte önskad personalminskning.
Om man varje år sparar 10 procent nås snart smärtgränsen. Resultatet blev att hälsovårdens personella resurser blev otillräckliga med köer och dålig service som följd. Målet för denna utveckling, medvetet styrd av politiker från bland annat SFP och Samlingspartiet, var att bereda politiskt rum för den lukrativa privata hälsovården.
SFP:s Carl Haglund var ledande i att befrämja valfrihetsideologin tillsammans med Jyrki Katainen och Alexander Stubb. Nu är vi där. Om social- och hälsovårdsreformen förverkligas kommer den nya förvaltningsmodellen att köpa all vård från de stora vårdjättarna. De tar genom kontrakt över nuvarande hälsostationer så som redan skett i Sysmä. Räkningen betalas genom en tilläggsbudget ur skattemedel eller genom att skära ner på kvaliteten. Det finns ingen riktig kontroll. Blir det inte vinst reduceras personalen. Så gick det i Sverige där landstinget endast kontrollerade pengarna och de anhöriga skötte kvalitetskontrollen.
Att avbryta processen med social- och hälsovårdsreformen är ännu inte för sent. Men det krävs att alla dimridåer och svävande uttalanden om kostnader, besparingar och skatteflykt klarläggs. Endast en politisk press inför förestående val har effekt.
Tack till borgmästare Jan Vapaavuori och Dahlberg för att de har höjt upprorets fana.

Peter Elg

tidigare sjukhuskemist vid Huslab, Vanda

ANDRA LÄSER