Akut personalbrist på daghem i Helsingfors – ingen blir utan plats i januari

På längre sikt kan man avhjälpa personalbristen inom småbarnspedagogiken genom att utbilda fler personer – nu är det en nödlösning som gäller. – Vi försöker förstås göra det vi kan, säger Niclas Grönholm.

Alla barn har rätt till småbarnspedagogik. Staden kan ändå inte garantera en plats på det önskade daghemmet.
08.11.2019 17:36 UPPDATERAD 08.11.2019 19:43
Det saknas personal på daghemmen i Helsingfors. Dessutom är det svårt att få den önskade dagisplatsen i januari.
– När vi talar om årsskiftet så är det mycket svårare att få en plats vid det önskade stället. Det beror på att det är väldigt få barn som slutar eller byter daghem. Lättare är det att få plats från och med augusti då blivande förskolebarn går vidare till förskolan, säger Jenni Tirronen, chef för den svenskspråkiga småbarnspedagogiken vid Helsingfors stad.
Ingen information om platser har ännu gått ut. Informationen skickas alltid en månad innan det datum man angett i ansökan.
– Processen är i gång hela tiden. Daghemsföreståndarna är i kontakt med de familjer som har sökt plats.
Hur många barn som börjar i januari är inte fastställt ännu eftersom ansökningsprocessen inte är avslutad.

Efterlyses: tillfällig lösning

På vissa områden finns det inte daghemsplatser i samma utsträckning som efterfrågan. Problematiken har förvärrats dels på grund av personalbristen, men också i och med framskjutna lokalprojekt. I praktiken betyder det här att staden är tvungen att erbjuda platser i andra stadsdelar.
Enligt sektionschefen vid fostrans- och utbildningssektorn, Liisa Pohjolainen, kommer inget barn att stå utan plats i januari.
– Vi måste helt enkelt lösa problemet, säger Pohjolainen.
Det är lättare att öka på mängden platser, svårare är det att hitta personal till daghemmen. Niclas Grönholm som är chef för den svenskspråkiga utbildningen vid Helsingfors stad, tillägger att situationen möjligen är lite svårare på den svenskspråkiga sidan.
– Men vi har samma typ av problem och det är utmanande för båda sidorna, säger Grönholm.
När det gäller kullen som ska börja i januari är det frågan om en tillfällig lösning. Januariproblemet kan lösas genom att anställa tidsbunden personal, menar Grönholm.
Just nu finns det inte behörig personal att tillgå. Det finns inte heller personer som studerat tillräckligt för att jobba inom småbarnspedagogiken.
– Vi försöker förstås göra det vi kan, men just nu finns inte personer som är inne på rätt bransch. Det handlar om att hitta andra som är intresserade av att jobba på dagis en tid.
Grönholm säger att de för tillfället jobbar med både tillfälliga lösningar och lösningar på längre sikt.
– Myndigheterna är medvetna om situationen och att det gäller att skapa fler utbildningsplatser.
Det akuta problemet kan inte lösas med större grupper. Lagen är enligt Grönholm tydlig på den punkten. I nuläget finns det ännu tid att hitta en lösning innan årsskiftet, men han är öppen med att det kommer att vara väldigt svårt.
På enheten för fostran och utbildning diskuterar man nu eventuella beredskapslösningar. Hur sådana lösningar skulle se ut kan Grönholm inte svara på i det här skedet.

Problemet är inte nytt

I mitten av juni rapporterade HBL om samma typ av personalbrist. Situationen var då närmast identisk, dålig på finskt håll och ännu sämre för svenskspråkiga daghem.
Enligt Liisa Pohjolainen övervägde man att lappa hålen på de svenskspråkiga daghemmen med finskspråkig personal.
För ungefär ett år sedan höjde staden daghemspersonalens löner, men personalbristen är fortfarande svår. Vad som inte gör situationen lättare är att antalet barn ökar. I dag finns det fler barn i en ålder för att delta i småbarnspedagogik än tidigare, det gäller båda språken. Andelen barn som deltar i verksamheten har också ökat, något som staden aktivt jobbat för.

ANDRA LÄSER