Henriksson: "Sunt av regeringen att backa i skärgårdstrafikfrågan"

Alldeles utmärkt. Så kommenterar SFP:s ordförande Anna-Maja Henriksson kommunikationsminister Anne Berners (C) beslut att slopa de nya avgifterna inom skärgårdstrafiken.

Anna-Maja Henriksson finner det sunt av regeringen att beakta responsen och dra tillbaka förslaget om avgifter inom skärgårdstrafiken.
– Många har engagerat sig i frågan. Det var från början ett orättvist förslag som skulle ha försatt invånarna i skärgården i en sämre situation än de som bor på fastlandet, säger hon.
Henriksson tror att man på Kommunikationsministeriet kanske inte från början riktigt förstod hur många människor som skulle ha påverkats av beslutet.
– Det är sunt att regeringen förstår att backa då man märker att det här inte var det bästa tänkbara. På det viset tror jag alla har lärt sig något av den här processen, säger hon.
Berner uppger i ett pressmeddelande att försöket dras tillbaka på grund av den respons man fått under beredningsprocessen. Hon säger också att utvecklandet av förbindelsetrafiken ska överlåtas till det kommande landskapet efter landskapsreformen.
Henriksson anser att förslaget inte låter helt tokigt. Hon säger att landskapen har lokalkännedomen men påpekar att staten inte kan avsvära sig sitt ansvar för att trafiken fungerar.
– Det är viktigt att fundera på vad finansieringsbiten betyder eftersom landskapen inte själva ska få beskattningsrätt.
ANDRA LÄSER