Yle: Finländarna tudelade över ett lånetak för att begränsa hushållens lån

42 procent av finländarna skulle godkänna ett införande av ett lånetak, för att på så vis minska risken för att hushållen blir överskuldsatta, skriver Yle.

En utredning som Taloustutkimus har utfört på beställning av Yle, visar att 42 procent av finländarna är för förslaget om ett så kallat lånetak, medan 47 procent är emot det.
Finlands Bank kom i början av sommaren med ett förslag om att införa ett lånetak i Finland. Enligt Finlands Bank är dagens metoder inte tillräckliga för att säkra att hushållen inte överskuldsätts.
I lånetaket skulle man enligt förslaget beakta hushållens bostadslån, husbolagens skulder och konsumentkrediterna. Lånetaket skulle inte hindra att ta lån, men det skulle begränsa lånets storlek då hushållens betalningsförmåga inte är tillräcklig.

Positiviteten ökar med åldern

Yles utredning visar att finländarna är kraftigt tudelade i frågan. Ju äldre man är, desto mer positiv ställer man sig till förslaget.
För åldersgrupperna under 49 år är majoriteten negativt inställda till förslaget. För åldersgrupperna från 50 år och uppåt är situationen den motsatta. 50 procent av personerna i åldern 50–64 var positiva till förslaget. I åldersgruppen 64–79 år skulle hela 57 procent välkomna ett lånetak.
Totalt 11 procent av dem som deltog i undersökningen kunde inte svara på om de var för eller emot förslaget. Störst andel osäkra fanns i åldersgruppen 15–24 år, där de flesta kan antas ha relativt liten erfarenhet av låntagande.

Regeringen har lovat åtgärder

Det enda lånetaket som nu finns i Finland är kopplat till bostadslån. Husbolagslån och konsumentkrediter kan däremot fritt och fort leda till överskuldsättning i dag.
Antalet överskuldsatta hushåll har enligt Yle ökat fort under 2000-talet. De senaste åren har ökningen aningen saktat ner, men fortfarande är många finländare överskuldsatta.
Den nuvarande regeringen har därför nu förbundit sig till att minska risken för hushållen att hamna i denna situation.
ANDRA LÄSER