Budgeten för Kronbroarna kan sprängas – då går jätteprojektet tillbaka till fullmäktige

I höst börjar de tre Kronbroarna byggas. Över dem kommer spårvagnar att börja gå till Degerö i framtiden. Men nu går staden ut med att budgeten för bygget kan överskridas.

Så kan det se ut när spårvagnarna kör längs med Mieritzstranden på Högholmen när Kronbroarna öppnat.
Enligt Helsingfors stads uppskattning är kostnaderna för Kronbroarna högre än för fyra år sedan då beslutet om dem fattades.

ANDRA LÄSER