Svenske storägaren kan ta över toppositionen på Viking Line – ”Kände att det var dags”

En betydande föryngring i Viking Lines styrelse har ägt rum de senaste åren. Nu lämnar ordförande Ben Lundqvist över ordförandeposten till rederiets svenska storägare Jakob Johansson. 

Den svenska investeraren Jakob Johansson har på några år etablerat sig som en av Viking Lines största ägare. 
Fredrik Häggmanfredrik.haggman@hbl.fi
31.03.2023 10:27 UPPDATERAD 31.03.2023 16:55
Viking Lines långvarige styrelseordförande Ben Lundqvist, 79, tackar för sig, efter 28 år på ordförandeposten och 45 år i styrelsen. Detta framkommer ur kallelsen till rederiets årsstämma. 
Lundqvist är vd för Lundqvist Rederierna, som har haft ägarintresse i Viking Line ända sedan starten och i dag äger drygt 25 procent av rederiet.
”Någon gång måste ta det slut”, säger Lundqvist i en kommentar till Ålandstidningen.
– Jag har ganska länge fått höra att det bara är gamla gubbar i styrelsen och egentligen har min avsikt varit att stiga av tidigare. Men efter pandemin var det inte särskilt intressant att kliva av när bekymren var som störst, och sedan var det en emission där vi gick in med ganska många miljoner och det ville jag gärna se gå i mål. Därför satt jag kvar det här sista året, säger han till tidningen. 
På förslag som efterträdare står Jakob Johansson, 41, den svenska investeraren som började köpa upp aktier i rederiet för ungefär fyra år sedan. Johansson äger numera 21,6 procent av Viking Lines aktier, vilket gör honom till den största enskilda ägaren.
I samma veva avgår också två andra styrelseveteraner, nämligen Nils-Erik Eklund och Lars G. Nordström. Eklund har suttit i styrelsen sedan 1997, Nordström sedan 2006. 

Jakob Johansson säger till HBL att ordförandeskiftet är något som han har diskuterat med Lundqvist en längre tid. 

– Lundqvist, Eklund och Nordström är tre herrar med en otrolig erfarenhet, men vi började känna att det var dags. Viking Line har seglat ut ur pandemin på ett bra sätt, och vi tyckte att det här är en bra tidpunkt för förändringen. Lundqvist har ju suttit som ordförande i nästan 30 år, och nu har han tid att syssla med något annat. 

Det har gått nästan fyra år sedan du köpte in dig i Viking Line. Är du nöjd med var rederiet står i dag?

– Jag tycker vi har tacklat de svåra senaste åren bra, och lärt oss mycket som vi inte annars hade lärt oss. Men arbetet fortsätter, vi är på inget sätt bara glada och nöjda. Generellt sett har ju sjöfarten stora utmaningar framöver, bland annat med de miljöregleringar som kommer 2024. Där tror jag att Viking Line har en fantastiskt fin möjlighet i och med våra nya fartyg. 

I en HBL-intervju för ett år sa du att det finns en överetablering på Östersjön. Stämmer det fortfarande, tycker du?

– Det har börjat korrigeras en del, det där är något som marknaden brukar rätta till. Men generellt sett tror jag att vi går mot färre, men mer miljövänliga fartyg. 

Så konsolideringen fortsätter?

– Jag tror det är dit vi är på väg, ja. Miljöregleringarna sätter press. Sen vet man aldrig hur det går, ett nytt fartyg är en stor investering. 

Hörde till de äldsta

Ännu för några år sedan hörde Viking Lines styrelse till de äldsta på Helsingforsbörsen. Det, i kombination med bristande konkurrenskraft, fick flera av de mindre aktieägarna att slå sig ihop för att kräva förnyelse, vilket HBL också skrev om. 
Sedan dess har styrelsen stegvis föryngrats. Om styrelsen väljs enligt förslaget kommer alla i styrelsen, med suppleanterna inräknade, att vara födda mellan 1965 och 1990. Som nya medlemmar föreslås Ulrica Danielsson, Andreas Remmer och Gert Sviberg. Fredrik Vojbacke och Tomas Lindholm föreslås bli nya suppleanter. 
LÄS OCKSÅ:
Jakob Johansson äger en femtedel av Viking Line – ”Färjetrafiken på Östersjön är överetablerad”
Därför vill Viking Lines styrelsemedlem Lars G Nordström se mer samarbete med Eckerö

ANDRA LÄSER