Sensitivare för empati

Frågan är ifall vi nu har lättare att se situationer ur andra människors perspektiv.

Det känns som mer än tre månader. Vilken glädje att åter sitta på ett lite längre möte med människor och påbörja något nytt. Som för många andra har jag arbetat på distans Teams-möten har det varit gott om. Alla arbeten under coronaveckorna har varit jobb med existerande kunder och projekt. Projekt som definierats tidigare och med människor man känner.
ANDRA LÄSER