SFV: Inget märkligt alls

HBL fick tag på ledningen för Svenska folkskolans vänner som är på bildningsresa i Kanada. Så här kommenterar kanslichefen Johan Aura och styrelseordföranden Per-Edvin Persson arrangemanget med tjänstebostaden.

Löneförmån. – Jag flyttar in där eftersom jag har bostadsförmån som en del av min lön, säger SFV:s kanslichef Johan Aura. Han minns inte när han kom på idén att han ville ha just den här våningen som tjänstebostad.
11.02.2017 05:28 UPPDATERAD 11.02.2017 08:23

Johan Aura, jag skulle ställa några frågor om den tjänstebostad som SFV låter renovera åt dig i hörnet av Georgsgatan och Nylandsgatan.

– Vi renoverar lägenheten för SFV vars hus det är, inte är det åt mig. SFV renoverar sina fastigheter kontinuerligt.

Många jag har talat med är av den uppfattningen att det är en tjänstebostad som renoveras åt dig?

SFV äger ganska många kontorslägenheter och efterfrågan på dem har inte varit så stor. Vi vill skapa en jämnare fördelning mellan bostäder och kontor.

Min uppfattning är att den bostad som nu renoveras ska bli din tjänstebostad?

– Jag flyttar in där eftersom jag har bostadsförmån som en del av min lön.

Berätta, varför är det där en bostad som du vill ha?

– Vad är det här för frågor?

De belöningsprogram som finlandssvenska organisationer har för sina chefer har ett visst allmänt intresse. Det är därför jag frågar.

– Det här är en del av min lön och följer skattemyndigheternas direktiv vilket betyder att jag betalar för förmånen.

Hur föddes idén om att du skulle ha just den här bostaden som din tjänstebostad?

– Det handlar om var jag privat vill bo. Det är det som det handlar om.

När kom du på idén att det här blir en lämplig bostad för dig att flytta in i?

– Det kommer jag inte ihåg.

SFV har varit på hård sparkur de senaste åren. Vad säger du till dem som tycker att det ter sig märkligt att kanslichefen flyttar in i en fin bostad i ett läge där många har blivit av med sitt jobb eller till dem som anser att pengarna borde gå till utdelning, låt säga till skolor eller till biblioteksverksamhet?

– Bostadsförmånen är en del av min lön och arrangemanget får inga ekonomiska följder för någon annan. Bostadsförmånen innebär att min nettolön sjunker.

Tror du att det här kan påverka folks uppfattning om SFV?

– Folk har åsikter om saker och ting och det har alla människor rätt att ha.
"Inget konstigt alls". – Det finns ingen anledning till sensation eller förvåning. Att vi har effektiverat verksamheten beror på att vi som styrelse och förening har ett ansvar att förvalta förmögenheten på ett rationellt sätt, säger SFV:s styrelseordförande Per-Edvin Persson.

Per Edvin-Persson, styrelseordförande i SFV, hur resonerade ni i styrelsen när ni bestämde att Johan Aura skulle få den här tjänstebostaden?

– Jag vill inte diskutera enskilda styrelsebeslut eller detaljer kring enskilda människors löneförmåner. Det här måste ses ur ett generellt perspektiv. Johan är en av fondcheferna i Finland och det är mot den gruppen han ska hänföras. Han placerar sig ingalunda i lönetoppen eller ens över medianen. Jag ser inga problem med det här och vi håller oss helt till det som är kutym.
Persson säger också att det inte är ovanligt att chefer har bostadsförmåner som en del av sin lön och förklarar att det handlar om ett val som Aura själv har gjort. En följd av beslutet är att kanslichefens nettolön sjunker eftersom han kommer att få betala högre skatt.
Persson påpekar vidare att det inte finns något samband mellan tjänstebostadsarrangemanget och de nedskärningar som har gjorts inom SFV.
– Frågorna är inte relaterade och det har gått ett par år mellan händelserna. Nedskärningsbesluten har delvis berott på ekonomiska orsaker, men också på att vi har haft en något oändamålsenlig organisation. Det är nu åtgärdat.
– Det finns ingen anledning till sensation eller förvåning. Att vi har effektiverat verksamheten beror på att vi som styrelse och förening har ett ansvar att förvalta förmögenheten på ett rationellt sätt. Det gör vi för att få en god avkastning som kan användas för de ändamål som våra stadgar säger.

Men i det här fallet blir ju inte avkastningen särkilt god eftersom ni inte hyr ut bostaden på den fria marknaden?

– Nej, men han kommer att betala för sitt boende. Det här är inget ovanligt och självfallet följer vi alla lagar och föreskrifter och skattemyndigheternas anvisningar till punkt och pricka.

ANDRA LÄSER