Svag tillväxt förvånar – "Svårt att hitta någonting positivt"

Den ekonomiska tillväxten var svagare än väntat under årets första kvartal. – Det är svårt att hitta någonting positivt i statistiken, kommenterar Danske Banks ekonom Jukka Appelqvist.

Exporten går fortfarande bra, men i världsekonomin väntas en inbromsning. Bilden är från Nordsjö hamn.

Under årets första kvartal, det vill säga perioden januari–mars, växte den finländska bruttonationalprodukten med 0,2 procent jämfört med kvartalet innan och med 1,2 procent jämfört med motsvarande period i fjol.

Siffrorna är klart lägre än de preliminära siffror som Statistikcentralen publicerade för ett par veckor sedan. Då var budet en tillväxt på 0,6 procent jämfört med kvartalet innan och 2,2 procent jämfört med motsvarande kvartal i fjol.

Flera ekonomer har uttryckt besvikelse över tillväxtsiffrorna. Danske Banks Jukka Appelqvist skriver i en kommentar att det är svårt att hitta någonting positivt i statistiken.

Det är särskilt den inhemska efterfrågan som minskat jämfört med slutet av fjolåret. Det gäller både hushållens konsumtion och företagens investeringar. Det är bland annat en minskad bilhandel som står för nedgången i privatkonsumtionen. Här inverkar dock nya metoder för utsläppsmätning som enligt Appelqvist orsakat en tillfällig marknadsstörning.

Hans bedömning är att löneförhöjningarna inte sätts på konsumtion, utan går till sparande.

Enligt Appelqvist är den enda ljusglimten att exporten gick ganska bra under kvartalet, och uppvisade en ökning med 4 procent jämfört med ett år tillbaka.

– Men enbart export räcker inte för tillväxt, särskilt inte när inbromsningen i världsekonomin tillsammans med handelskriget hotar försvaga efterfrågan på finländska investeringsvaror.

Han bedömer att det just nu är flera faktorer som bromsar ekonomin. Sysselsättningen som ökat de senaste åren växer inte längre lika snabbt och byggboomen i landets tillväxtcentra dämpas.

"Inte orolig"

OP:s chefsekonom Reijo Heiskanen är inte fullt så pessimistisk. Han tror att den privata konsumtionen kommer att öka i slutet av året.

– Jag skulle inte dra alltför långtgående slutsatser utifrån de här siffrorna, säger Heiskanen till Kauppalehti.

Heiskanen förutspår en 1,5-procentig tillväxt för i år och 0,8 procent nästa år.

Trots att tillväxten ohjälpligt mattas av räknar Heiskanen med att sysselsättningen hålls på en hyfsad nivå och arbetslösheten fortsätter att vara låg.

– Jag är inte orolig vad gäller i år och nästa år, säger Heiskanen.

Läs också:

Mjuk inbromsning för svensk ekonomi – svag krona hjälpte

ANDRA LÄSER